Tarife consultatii si analize medicaleNr.
Crt Nume procedura Pret Valid incepand cu data
1 Alte citologii — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
2 Alte citologii — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
3 Alte citologii — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
4 Alte citologii — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
5 Alte citologii — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
6 Alte citologii — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
7 Aspirat alte tumori — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
8 Aspirat alte tumori — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
9 Aspirat alte tumori — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
10 Aspirat alte tumori — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
11 Aspirat alte tumori — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
12 Aspirat alte tumori — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
13 Aspirat bronsic — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
14 Aspirat bronsic — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
15 Aspirat bronsic — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
16 Aspirat bronsic — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
17 Aspirat bronsic — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
18 Aspirat bronsic — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
19 Aspirat tumora mamara — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
20 Aspirat tumora mamara — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
21 Aspirat tumora mamara — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
22 Aspirat tumora mamara — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
23 Aspirat tumora mamara — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
24 Aspirat tumora mamara — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
25 Coloratie : giemsa — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
26 Coloratie : giemsa — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
27 Coloratie : giemsa — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
28 Coloratie : giemsa — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
29 Coloratie : giemsa — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
30 Coloratie : giemsa — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
31 Coloratie : PAP — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
32 Coloratie : PAP — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
33 Coloratie : PAP — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
34 Coloratie : PAP — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
35 Coloratie : PAP — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
36 Coloratie : PAP — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
37 Coloratie : speciale — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
38 Coloratie : speciale — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
39 Coloratie : speciale — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
40 Coloratie : speciale — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
41 Coloratie : speciale — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
42 Coloratie : speciale — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
43 Frotiu cervico-vaginal (PAP) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
44 Frotiu cervico-vaginal (PAP) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
45 Frotiu cervico-vaginal (PAP) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
46 Frotiu cervico-vaginal (PAP) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
47 Frotiu cervico-vaginal (PAP) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
48 Frotiu cervico-vaginal (PAP) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
49 Lavaj bronsic — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
50 Lavaj bronsic — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
51 Lavaj bronsic — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
52 Lavaj bronsic — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
53 Lavaj bronsic — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
54 Lavaj bronsic — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
55 Lavaj vezical — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
56 Lavaj vezical — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
57 Lavaj vezical — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
58 Lavaj vezical — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
59 Lavaj vezical — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
60 Lavaj vezical — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
61 Lichid ascita — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
62 Lichid ascita — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
63 Lichid ascita — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
64 Lichid ascita — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
65 Lichid ascita — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
66 Lichid ascita — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
67 Lichid cefalorahidian (LCR) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
68 Lichid cefalorahidian (LCR) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
69 Lichid cefalorahidian (LCR) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
70 Lichid cefalorahidian (LCR) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
71 Lichid cefalorahidian (LCR) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
72 Lichid cefalorahidian (LCR) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
73 Lichid chist — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
74 Lichid chist — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
75 Lichid chist — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
76 Lichid chist — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
77 Lichid chist — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
78 Lichid chist — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
79 Lichid hidrocel — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
80 Lichid hidrocel — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
81 Lichid hidrocel — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
82 Lichid hidrocel — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
83 Lichid hidrocel — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
84 Lichid hidrocel — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
85 Lichid pleural — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
86 Lichid pleural — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
87 Lichid pleural — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
88 Lichid pleural — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
89 Lichid pleural — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
90 Lichid pleural — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
91 Lichid spermatic — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
92 Lichid spermatic — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
93 Lichid spermatic — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
94 Lichid spermatic — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
95 Lichid spermatic — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
96 Lichid spermatic — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
97 Periaj bronsic (brosaj) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
98 Periaj bronsic (brosaj) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
99 Periaj bronsic (brosaj) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
100 Periaj bronsic (brosaj) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
101 Periaj bronsic (brosaj) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
102 Periaj bronsic (brosaj) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
103 Sputa — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
104 Sputa — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
105 Sputa — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
106 Sputa — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
107 Sputa — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
108 Sputa — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
109 Urina (spontan ,din rinichi, din ureter) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
110 Urina (spontan ,din rinichi, din ureter) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
111 Urina (spontan ,din rinichi, din ureter) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
112 Urina (spontan ,din rinichi, din ureter) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
113 Urina (spontan ,din rinichi, din ureter) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
114 Urina (spontan ,din rinichi, din ureter) — ( Citopatologie ) 50 7/1/2014
115 Alte biopsii cord-pericardice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
116 Alte biopsii cord-pericardice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
117 Alte biopsii cord-pericardice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
118 Alte biopsii cord-pericardice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
119 Alte biopsii cord-pericardice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
120 Alte biopsii cord-pericardice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
121 Alte biopsii cutanate — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
122 Alte biopsii cutanate — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
123 Alte biopsii cutanate — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
124 Alte biopsii cutanate — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
125 Alte biopsii cutanate — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
126 Alte biopsii cutanate — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
127 Alte biopsii ganglionare — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
128 Alte biopsii ganglionare — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
129 Alte biopsii ganglionare — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
130 Alte biopsii ganglionare — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
131 Alte biopsii ganglionare — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
132 Alte biopsii ganglionare — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
133 Alte biopsii mediastin — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
134 Alte biopsii mediastin — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
135 Alte biopsii mediastin — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
136 Alte biopsii mediastin — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
137 Alte biopsii mediastin — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
138 Alte biopsii mediastin — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
139 Alte biopsii pleurale — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
140 Alte biopsii pleurale — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
141 Alte biopsii pleurale — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
142 Alte biopsii pleurale — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
143 Alte biopsii pleurale — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
144 Alte biopsii pleurale — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
145 Alte biopsii tumorale — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
146 Alte biopsii tumorale — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
147 Alte biopsii tumorale — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
148 Alte biopsii tumorale — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
149 Alte biopsii tumorale — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
150 Alte biopsii tumorale — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
151 Biopsie Hepatica — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
152 Biopsie Hepatica — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
153 Biopsie Hepatica — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
154 Biopsie Hepatica — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
155 Biopsie Hepatica — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
156 Biopsie Hepatica — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
157 Biopsii endoscopice bronsice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
158 Biopsii endoscopice bronsice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
159 Biopsii endoscopice bronsice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
160 Biopsii endoscopice bronsice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
161 Biopsii endoscopice bronsice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
162 Biopsii endoscopice bronsice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
163 Biopsii endoscopice colon — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
164 Biopsii endoscopice colon — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
165 Biopsii endoscopice colon — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
166 Biopsii endoscopice colon — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
167 Biopsii endoscopice colon — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
168 Biopsii endoscopice colon — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
169 Biopsii endoscopice esofag — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
170 Biopsii endoscopice esofag — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
171 Biopsii endoscopice esofag — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
172 Biopsii endoscopice esofag — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
173 Biopsii endoscopice esofag — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
174 Biopsii endoscopice esofag — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
175 Biopsii endoscopice fragmente prostatice (TURP) — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
176 Biopsii endoscopice fragmente prostatice (TURP) — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
177 Biopsii endoscopice fragmente prostatice (TURP) — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
178 Biopsii endoscopice fragmente prostatice (TURP) — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
179 Biopsii endoscopice fragmente prostatice (TURP) — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
180 Biopsii endoscopice fragmente prostatice (TURP) — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
181 Biopsii endoscopice fragmente vezica urinara (TURV) — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
182 Biopsii endoscopice fragmente vezica urinara (TURV) — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
183 Biopsii endoscopice fragmente vezica urinara (TURV) — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
184 Biopsii endoscopice fragmente vezica urinara (TURV) — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
185 Biopsii endoscopice fragmente vezica urinara (TURV) — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
186 Biopsii endoscopice fragmente vezica urinara (TURV) — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
187 Biopsii endoscopice intestin subtire — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
188 Biopsii endoscopice intestin subtire — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
189 Biopsii endoscopice intestin subtire — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
190 Biopsii endoscopice intestin subtire — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
191 Biopsii endoscopice intestin subtire — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
192 Biopsii endoscopice intestin subtire — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
193 Biopsii endoscopice pulmonare — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
194 Biopsii endoscopice pulmonare — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
195 Biopsii endoscopice pulmonare — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
196 Biopsii endoscopice pulmonare — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
197 Biopsii endoscopice pulmonare — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
198 Biopsii endoscopice pulmonare — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
199 Biopsii endoscopice rect — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
200 Biopsii endoscopice rect — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
201 Biopsii endoscopice rect — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
202 Biopsii endoscopice rect — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
203 Biopsii endoscopice rect — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
204 Biopsii endoscopice rect — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
205 Biopsii endoscopice stomac — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
206 Biopsii endoscopice stomac — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
207 Biopsii endoscopice stomac — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
208 Biopsii endoscopice stomac — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
209 Biopsii endoscopice stomac — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
210 Biopsii endoscopice stomac — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
211 Coloratii clasice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
212 Coloratii clasice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
213 Coloratii clasice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
214 Coloratii clasice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
215 Coloratii clasice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
216 Coloratii clasice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
217 Coloratii speciale — ( Histopatologie ) 115.8 7/1/2014
218 Coloratii speciale — ( Histopatologie ) 115.8 7/1/2014
219 Coloratii speciale — ( Histopatologie ) 115.8 7/1/2014
220 Coloratii speciale — ( Histopatologie ) 115.8 7/1/2014
221 Coloratii speciale — ( Histopatologie ) 115.8 7/1/2014
222 Coloratii speciale — ( Histopatologie ) 115.8 7/1/2014
223 Imunohistochimie — ( Histopatologie ) 88.52 7/1/2014
224 Imunohistochimie — ( Histopatologie ) 88.52 7/1/2014
225 Imunohistochimie — ( Histopatologie ) 88.52 7/1/2014
226 Imunohistochimie — ( Histopatologie ) 88.52 7/1/2014
227 Imunohistochimie — ( Histopatologie ) 88.52 7/1/2014
228 Imunohistochimie — ( Histopatologie ) 88.52 7/1/2014
229 Punctii Hepatice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
230 Punctii Hepatice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
231 Punctii Hepatice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
232 Punctii Hepatice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
233 Punctii Hepatice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
234 Punctii Hepatice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
235 Punctii in alte tumori — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
236 Punctii in alte tumori — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
237 Punctii in alte tumori — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
238 Punctii in alte tumori — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
239 Punctii in alte tumori — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
240 Punctii in alte tumori — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
241 Punctii Mamare — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
242 Punctii Mamare — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
243 Punctii Mamare — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
244 Punctii Mamare — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
245 Punctii Mamare — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
246 Punctii Mamare — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
247 Punctii Prostatice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
248 Punctii Prostatice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
249 Punctii Prostatice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
250 Punctii Prostatice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
251 Punctii Prostatice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
252 Punctii Prostatice — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
253 Punctii Renale — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
254 Punctii Renale — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
255 Punctii Renale — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
256 Punctii Renale — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
257 Punctii Renale — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
258 Punctii Renale — ( Histopatologie ) 80 7/1/2014
259 Raport Citogenetic — ( Manual HEMATOLOGIE-Citogenetica ) 450 7/1/2014
260 Raport Citogenetic — ( Manual HEMATOLOGIE-Citogenetica ) 450 7/1/2014
261 Raport Citogenetic — ( Manual HEMATOLOGIE-Citogenetica ) 450 7/1/2014
262 Raport Citogenetic — ( Manual HEMATOLOGIE-Citogenetica ) 450 7/1/2014
263 Raport Citogenetic — ( Manual HEMATOLOGIE-Citogenetica ) 450 7/1/2014
264 Raport Citogenetic — ( Manual HEMATOLOGIE-Citogenetica ) 450 7/1/2014
265 Raport FISH — ( Manual HEMATOLOGIE-Citogenetica ) 250 7/1/2014
266 Raport FISH — ( Manual HEMATOLOGIE-Citogenetica ) 250 7/1/2014
267 Raport FISH — ( Manual HEMATOLOGIE-Citogenetica ) 250 7/1/2014
268 Raport FISH — ( Manual HEMATOLOGIE-Citogenetica ) 250 7/1/2014
269 Raport FISH — ( Manual HEMATOLOGIE-Citogenetica ) 250 7/1/2014
270 Raport FISH — ( Manual HEMATOLOGIE-Citogenetica ) 250 7/1/2014
271 Concentrat leucocitar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
272 Concentrat leucocitar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
273 Concentrat leucocitar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
274 Concentrat leucocitar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
275 Concentrat leucocitar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
276 Concentrat leucocitar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
277 Corpi Heinz — ( Manual Citomorfologie ) 15 7/1/2014
278 Corpi Heinz — ( Manual Citomorfologie ) 15 7/1/2014
279 Corpi Heinz — ( Manual Citomorfologie ) 15 7/1/2014
280 Corpi Heinz — ( Manual Citomorfologie ) 15 7/1/2014
281 Corpi Heinz — ( Manual Citomorfologie ) 15 7/1/2014
282 Corpi Heinz — ( Manual Citomorfologie ) 15 7/1/2014
283 Corpi Jolly — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
284 Corpi Jolly — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
285 Corpi Jolly — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
286 Corpi Jolly — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
287 Corpi Jolly — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
288 Corpi Jolly — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
289 Examen citologic lichid cefalorahidian — ( Manual Citomorfologie ) 30 7/1/2014
290 Examen citologic lichid cefalorahidian — ( Manual Citomorfologie ) 30 7/1/2014
291 Examen citologic lichid cefalorahidian — ( Manual Citomorfologie ) 30 7/1/2014
292 Examen citologic lichid cefalorahidian — ( Manual Citomorfologie ) 30 7/1/2014
293 Examen citologic lichid cefalorahidian — ( Manual Citomorfologie ) 30 7/1/2014
294 Examen citologic lichid cefalorahidian — ( Manual Citomorfologie ) 30 7/1/2014
295 Examen citologic lichid de punctie — ( Manual Citomorfologie ) 30 7/1/2014
296 Examen citologic lichid de punctie — ( Manual Citomorfologie ) 30 7/1/2014
297 Examen citologic lichid de punctie — ( Manual Citomorfologie ) 30 7/1/2014
298 Examen citologic lichid de punctie — ( Manual Citomorfologie ) 30 7/1/2014
299 Examen citologic lichid de punctie — ( Manual Citomorfologie ) 30 7/1/2014
300 Examen citologic lichid de punctie — ( Manual Citomorfologie ) 30 7/1/2014
301 Examen citologic punctat tumoral — ( Manual Citomorfologie ) 30 7/1/2014
302 Examen citologic punctat tumoral — ( Manual Citomorfologie ) 30 7/1/2014
303 Examen citologic punctat tumoral — ( Manual Citomorfologie ) 30 7/1/2014
304 Examen citologic punctat tumoral — ( Manual Citomorfologie ) 30 7/1/2014
305 Examen citologic punctat tumoral — ( Manual Citomorfologie ) 30 7/1/2014
306 Examen citologic punctat tumoral — ( Manual Citomorfologie ) 30 7/1/2014
307 Examen picatura groasa — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
308 Examen picatura groasa — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
309 Examen picatura groasa — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
310 Examen picatura groasa — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
311 Examen picatura groasa — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
312 Examen picatura groasa — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
313 Frotiu sange capilar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
314 Frotiu sange capilar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
315 Frotiu sange capilar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
316 Frotiu sange capilar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
317 Frotiu sange capilar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
318 Frotiu sange capilar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
319 Frotiu Tub (sange venos) — ( Manual Citomorfologie ) 20 7/1/2014
320 Frotiu Tub (sange venos) — ( Manual Citomorfologie ) 20 7/1/2014
321 Frotiu Tub (sange venos) — ( Manual Citomorfologie ) 20 7/1/2014
322 Frotiu Tub (sange venos) — ( Manual Citomorfologie ) 20 7/1/2014
323 Frotiu Tub (sange venos) — ( Manual Citomorfologie ) 20 7/1/2014
324 Frotiu Tub (sange venos) — ( Manual Citomorfologie ) 20 7/1/2014
325 Medulograma — ( Manual Citomorfologie ) 50 7/1/2014
326 Medulograma — ( Manual Citomorfologie ) 50 7/1/2014
327 Medulograma — ( Manual Citomorfologie ) 50 7/1/2014
328 Medulograma — ( Manual Citomorfologie ) 50 7/1/2014
329 Medulograma — ( Manual Citomorfologie ) 50 7/1/2014
330 Medulograma — ( Manual Citomorfologie ) 50 7/1/2014
331 Morfologie eritrocitara pe frotiu de sange capilar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
332 Morfologie eritrocitara pe frotiu de sange capilar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
333 Morfologie eritrocitara pe frotiu de sange capilar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
334 Morfologie eritrocitara pe frotiu de sange capilar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
335 Morfologie eritrocitara pe frotiu de sange capilar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
336 Morfologie eritrocitara pe frotiu de sange capilar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
337 Numar trombocite pe frotiu sange capilar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
338 Numar trombocite pe frotiu sange capilar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
339 Numar trombocite pe frotiu sange capilar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
340 Numar trombocite pe frotiu sange capilar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
341 Numar trombocite pe frotiu sange capilar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
342 Numar trombocite pe frotiu sange capilar — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
343 Rezistenta osmotica — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
344 Rezistenta osmotica — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
345 Rezistenta osmotica — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
346 Rezistenta osmotica — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
347 Rezistenta osmotica — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
348 Rezistenta osmotica — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
349 Test de siclizare — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
350 Test de siclizare — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
351 Test de siclizare — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
352 Test de siclizare — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
353 Test de siclizare — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
354 Test de siclizare — ( Manual Citomorfologie ) 25 7/1/2014
355 Test Sia — ( Manual Citomorfologie ) 10 7/1/2014
356 Test Sia — ( Manual Citomorfologie ) 10 7/1/2014
357 Test Sia — ( Manual Citomorfologie ) 10 7/1/2014
358 Test Sia — ( Manual Citomorfologie ) 10 7/1/2014
359 Test Sia — ( Manual Citomorfologie ) 10 7/1/2014
360 Test Sia — ( Manual Citomorfologie ) 10 7/1/2014
361 VSH — ( Manual Citomorfologie ) 5 7/1/2014
362 VSH — ( Manual Citomorfologie ) 5 7/1/2014
363 VSH — ( Manual Citomorfologie ) 5 7/1/2014
364 VSH — ( Manual Citomorfologie ) 5 7/1/2014
365 VSH — ( Manual Citomorfologie ) 5 7/1/2014
366 VSH — ( Manual Citomorfologie ) 5 7/1/2014
367 Hemograma simpla (CBC+DIFF) — ( Sysmex XE 2100 ) 20 7/1/2014
368 Hemograma simpla (CBC+DIFF) — ( Sysmex XE 2100 ) 20 7/1/2014
369 Hemograma simpla (CBC+DIFF) — ( Sysmex XE 2100 ) 20 7/1/2014
370 Hemograma simpla (CBC+DIFF) — ( Sysmex XE 2100 ) 20 7/1/2014
371 Hemograma simpla (CBC+DIFF) — ( Sysmex XE 2100 ) 20 7/1/2014
372 Hemograma simpla (CBC+DIFF) — ( Sysmex XE 2100 ) 20 7/1/2014
373 Hemograma simpla cu reticulocite — ( Sysmex XE 2100 ) 25 7/1/2014
374 Hemograma simpla cu reticulocite — ( Sysmex XE 2100 ) 25 7/1/2014
375 Hemograma simpla cu reticulocite — ( Sysmex XE 2100 ) 25 7/1/2014
376 Hemograma simpla cu reticulocite — ( Sysmex XE 2100 ) 25 7/1/2014
377 Hemograma simpla cu reticulocite — ( Sysmex XE 2100 ) 25 7/1/2014
378 Hemograma simpla cu reticulocite — ( Sysmex XE 2100 ) 25 7/1/2014
379 Hemograma simpla (CBC+DIFF) — ( Sysmex XN-2000 ) 20 7/1/2014
380 Hemograma simpla (CBC+DIFF) — ( Sysmex XN-2000 ) 20 7/1/2014
381 Hemograma simpla (CBC+DIFF) — ( Sysmex XN-2000 ) 20 7/1/2014
382 Hemograma simpla (CBC+DIFF) — ( Sysmex XN-2000 ) 20 7/1/2014
383 Hemograma simpla (CBC+DIFF) — ( Sysmex XN-2000 ) 20 7/1/2014
384 Hemograma simpla (CBC+DIFF) — ( Sysmex XN-2000 ) 20 7/1/2014
385 Hemograma simpla cu reticulocite — ( Sysmex XN-2000 ) 25 7/1/2014
386 Hemograma simpla cu reticulocite — ( Sysmex XN-2000 ) 25 7/1/2014
387 Hemograma simpla cu reticulocite — ( Sysmex XN-2000 ) 25 7/1/2014
388 Hemograma simpla cu reticulocite — ( Sysmex XN-2000 ) 25 7/1/2014
389 Hemograma simpla cu reticulocite — ( Sysmex XN-2000 ) 25 7/1/2014
390 Hemograma simpla cu reticulocite — ( Sysmex XN-2000 ) 25 7/1/2014
391 Lichide Biologice — ( Sysmex XN-2000 ) 30 7/1/2014
392 Lichide Biologice — ( Sysmex XN-2000 ) 30 7/1/2014
393 Lichide Biologice — ( Sysmex XN-2000 ) 30 7/1/2014
394 Lichide Biologice — ( Sysmex XN-2000 ) 30 7/1/2014
395 Lichide Biologice — ( Sysmex XN-2000 ) 30 7/1/2014
396 Lichide Biologice — ( Sysmex XN-2000 ) 30 7/1/2014
397 Alpha-naftil acetat esteraza(ANAE) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
398 Alpha-naftil acetat esteraza(ANAE) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
399 Alpha-naftil acetat esteraza(ANAE) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
400 Alpha-naftil acetat esteraza(ANAE) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
401 Alpha-naftil acetat esteraza(ANAE) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
402 Alpha-naftil acetat esteraza(ANAE) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
403 Fosfataza acida + Foafataza acida tartrat rezistenta (TRAP) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
404 Fosfataza acida + Foafataza acida tartrat rezistenta (TRAP) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
405 Fosfataza acida + Foafataza acida tartrat rezistenta (TRAP) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
406 Fosfataza acida + Foafataza acida tartrat rezistenta (TRAP) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
407 Fosfataza acida + Foafataza acida tartrat rezistenta (TRAP) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
408 Fosfataza acida + Foafataza acida tartrat rezistenta (TRAP) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
409 Fosfataza alcalina leucocitara (indice FAL) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
410 Fosfataza alcalina leucocitara (indice FAL) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
411 Fosfataza alcalina leucocitara (indice FAL) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
412 Fosfataza alcalina leucocitara (indice FAL) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
413 Fosfataza alcalina leucocitara (indice FAL) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
414 Fosfataza alcalina leucocitara (indice FAL) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
415 Hemosiderina medulara (HSM) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
416 Hemosiderina medulara (HSM) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
417 Hemosiderina medulara (HSM) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
418 Hemosiderina medulara (HSM) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
419 Hemosiderina medulara (HSM) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
420 Hemosiderina medulara (HSM) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
421 Hemosiderina urinara(HSU) — ( Teste Citochimie ) 30 7/1/2014
422 Hemosiderina urinara(HSU) — ( Teste Citochimie ) 30 7/1/2014
423 Hemosiderina urinara(HSU) — ( Teste Citochimie ) 30 7/1/2014
424 Hemosiderina urinara(HSU) — ( Teste Citochimie ) 30 7/1/2014
425 Hemosiderina urinara(HSU) — ( Teste Citochimie ) 30 7/1/2014
426 Hemosiderina urinara(HSU) — ( Teste Citochimie ) 30 7/1/2014
427 Mieloperoxidaza(MPOX) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
428 Mieloperoxidaza(MPOX) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
429 Mieloperoxidaza(MPOX) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
430 Mieloperoxidaza(MPOX) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
431 Mieloperoxidaza(MPOX) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
432 Mieloperoxidaza(MPOX) — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
433 Reactia PAS — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
434 Reactia PAS — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
435 Reactia PAS — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
436 Reactia PAS — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
437 Reactia PAS — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
438 Reactia PAS — ( Teste Citochimie ) 35 7/1/2014
439 Numaratoare CD3+ — ( Manual Imunofenotipare ) 175 7/1/2014
440 Numaratoare CD3+ — ( Manual Imunofenotipare ) 175 7/1/2014
441 Numaratoare CD3+ — ( Manual Imunofenotipare ) 175 7/1/2014
442 Numaratoare CD3+ — ( Manual Imunofenotipare ) 175 7/1/2014
443 Numaratoare CD3+ — ( Manual Imunofenotipare ) 175 7/1/2014
444 Numaratoare CD3+ — ( Manual Imunofenotipare ) 175 7/1/2014
445 Numaratoare CD34+ — ( Manual Imunofenotipare ) 275 7/1/2014
446 Numaratoare CD34+ — ( Manual Imunofenotipare ) 275 7/1/2014
447 Numaratoare CD34+ — ( Manual Imunofenotipare ) 275 7/1/2014
448 Numaratoare CD34+ — ( Manual Imunofenotipare ) 275 7/1/2014
449 Numaratoare CD34+ — ( Manual Imunofenotipare ) 275 7/1/2014
450 Numaratoare CD34+ — ( Manual Imunofenotipare ) 275 7/1/2014
451 Status imun — ( Manual Imunofenotipare ) 350 7/1/2014
452 Status imun — ( Manual Imunofenotipare ) 350 7/1/2014
453 Status imun — ( Manual Imunofenotipare ) 350 7/1/2014
454 Status imun — ( Manual Imunofenotipare ) 350 7/1/2014
455 Status imun — ( Manual Imunofenotipare ) 350 7/1/2014
456 Status imun — ( Manual Imunofenotipare ) 350 7/1/2014
457 KaLneu — ( BNProSpec DADE BEHRING ) 70 7/1/2014
458 KaLneu — ( BNProSpec DADE BEHRING ) 70 7/1/2014
459 KaLneu — ( BNProSpec DADE BEHRING ) 70 7/1/2014
460 KaLneu — ( BNProSpec DADE BEHRING ) 70 7/1/2014
461 KaLneu — ( BNProSpec DADE BEHRING ) 70 7/1/2014
462 KaLneu — ( BNProSpec DADE BEHRING ) 70 7/1/2014
463 LaLneu — ( BNProSpec DADE BEHRING ) 70 7/1/2014
464 LaLneu — ( BNProSpec DADE BEHRING ) 70 7/1/2014
465 LaLneu — ( BNProSpec DADE BEHRING ) 70 7/1/2014
466 LaLneu — ( BNProSpec DADE BEHRING ) 70 7/1/2014
467 LaLneu — ( BNProSpec DADE BEHRING ) 70 7/1/2014
468 LaLneu — ( BNProSpec DADE BEHRING ) 70 7/1/2014
469 Electroforeza Proteine — ( Electoforeza ) 30 7/1/2014
470 Electroforeza Proteine — ( Electoforeza ) 30 7/1/2014
471 Electroforeza Proteine — ( Electoforeza ) 30 7/1/2014
472 Electroforeza Proteine — ( Electoforeza ) 30 7/1/2014
473 Electroforeza Proteine — ( Electoforeza ) 30 7/1/2014
474 Electroforeza Proteine — ( Electoforeza ) 30 7/1/2014
475 Imunofixarea proteinelor serice — ( Manual Imunochimie ) 95 7/1/2014
476 Imunofixarea proteinelor serice — ( Manual Imunochimie ) 95 7/1/2014
477 Imunofixarea proteinelor serice — ( Manual Imunochimie ) 95 7/1/2014
478 Imunofixarea proteinelor serice — ( Manual Imunochimie ) 95 7/1/2014
479 Imunofixarea proteinelor serice — ( Manual Imunochimie ) 95 7/1/2014
480 Imunofixarea proteinelor serice — ( Manual Imunochimie ) 95 7/1/2014
481 Imunofixarea proteinelor urinare — ( Manual Imunochimie ) 95 7/1/2014
482 Imunofixarea proteinelor urinare — ( Manual Imunochimie ) 95 7/1/2014
483 Imunofixarea proteinelor urinare — ( Manual Imunochimie ) 95 7/1/2014
484 Imunofixarea proteinelor urinare — ( Manual Imunochimie ) 95 7/1/2014
485 Imunofixarea proteinelor urinare — ( Manual Imunochimie ) 95 7/1/2014
486 Imunofixarea proteinelor urinare — ( Manual Imunochimie ) 95 7/1/2014
487 Proteine serice — ( Manual Imunochimie ) 10 7/1/2014
488 Proteine serice — ( Manual Imunochimie ) 10 7/1/2014
489 Proteine serice — ( Manual Imunochimie ) 10 7/1/2014
490 Proteine serice — ( Manual Imunochimie ) 10 7/1/2014
491 Proteine serice — ( Manual Imunochimie ) 10 7/1/2014
492 Proteine serice — ( Manual Imunochimie ) 10 7/1/2014
493 Proteinurie — ( Manual Imunochimie ) 10 7/1/2014
494 Proteinurie — ( Manual Imunochimie ) 10 7/1/2014
495 Proteinurie — ( Manual Imunochimie ) 10 7/1/2014
496 Proteinurie — ( Manual Imunochimie ) 10 7/1/2014
497 Proteinurie — ( Manual Imunochimie ) 10 7/1/2014
498 Proteinurie — ( Manual Imunochimie ) 10 7/1/2014
499 Dozarea Eritropoietinei Serice — ( Manual Lab.Hematopoieza ) 180 7/1/2014
500 Dozarea Eritropoietinei Serice — ( Manual Lab.Hematopoieza ) 180 7/1/2014
501 Dozarea Eritropoietinei Serice — ( Manual Lab.Hematopoieza ) 180 7/1/2014
502 Dozarea Eritropoietinei Serice — ( Manual Lab.Hematopoieza ) 180 7/1/2014
503 Dozarea Eritropoietinei Serice — ( Manual Lab.Hematopoieza ) 180 7/1/2014
504 Dozarea Eritropoietinei Serice — ( Manual Lab.Hematopoieza ) 180 7/1/2014
505 Viabilitate celulara — ( Manual Lab.Hematopoieza ) 25 7/1/2014
506 Viabilitate celulara — ( Manual Lab.Hematopoieza ) 25 7/1/2014
507 Viabilitate celulara — ( Manual Lab.Hematopoieza ) 25 7/1/2014
508 Viabilitate celulara — ( Manual Lab.Hematopoieza ) 25 7/1/2014
509 Viabilitate celulara — ( Manual Lab.Hematopoieza ) 25 7/1/2014
510 Viabilitate celulara — ( Manual Lab.Hematopoieza ) 25 7/1/2014
511 AFP — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
512 AFP — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
513 AFP — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
514 AFP — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
515 AFP — ( Advia Centaur ) 30 7/1/2014
516 AFP — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
517 Ag.HBs — ( Advia Centaur ) 77 10/29/2014
518 aHBcM — ( Advia Centaur ) 32 7/1/2014
519 antiHBc — ( Advia Centaur ) 32 10/29/2014
520 antiHBs — ( Advia Centaur ) 35 10/29/2014
521 AntiTG — ( Advia Centaur ) 50 10/29/2014
522 antiVHC — ( Advia Centaur ) 61 10/29/2014
523 aTPO — ( Advia Centaur ) 50 10/29/2014
524 CA 125 — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
525 CA 125 — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
526 CA 125 — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
527 CA 125 — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
528 CA 125 — ( Advia Centaur ) 36 7/1/2014
529 CA 125 — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
530 CA 15-3 — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
531 CA 15-3 — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
532 CA 15-3 — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
533 CA 15-3 — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
534 CA 15-3 — ( Advia Centaur ) 36 7/1/2014
535 CA 15-3 — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
536 CA 19-9 — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
537 CA 19-9 — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
538 CA 19-9 — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
539 CA 19-9 — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
540 CA 19-9 — ( Advia Centaur ) 36 7/1/2014
541 CA 19-9 — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
542 CEA — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
543 CEA — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
544 CEA — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
545 CEA — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
546 CEA — ( Advia Centaur ) 36 7/1/2014
547 CEA — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
548 COR — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
549 COR — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
550 COR — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
551 COR — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
552 COR — ( Advia Centaur ) 26 7/1/2014
553 COR — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
554 C-Peptid — ( Advia Centaur ) 40 7/1/2014
555 EHIV — ( Advia Centaur ) 26 7/1/2014
556 Estradiol — ( Advia Centaur ) 22.2 7/1/2011
557 Estradiol — ( Advia Centaur ) 22.2 7/1/2011
558 Estradiol — ( Advia Centaur ) 22.2 7/1/2011
559 Estradiol — ( Advia Centaur ) 22.2 7/1/2011
560 Estradiol — ( Advia Centaur ) 22.2 7/1/2011
561 Estradiol — ( Advia Centaur ) 22.2 7/1/2011
562 Feritina — ( Advia Centaur ) 28 10/29/2014
563 Folat — ( Advia Centaur ) 39 10/29/2014
564 FSH — ( Advia Centaur ) 26 7/1/2014
565 FSH — ( Advia Centaur ) 26 7/1/2014
566 FT3 — ( Advia Centaur ) 25 10/29/2014
567 FT4 — ( Advia Centaur ) 19.41 7/1/2011
568 FT4 — ( Advia Centaur ) 19.41 7/1/2011
569 FT4 — ( Advia Centaur ) 19.41 7/1/2011
570 FT4 — ( Advia Centaur ) 19.41 7/1/2011
571 FT4 — ( Advia Centaur ) 19.41 7/1/2011
572 FT4 — ( Advia Centaur ) 19.41 7/1/2011
573 HCY — ( Advia Centaur ) 138 7/1/2014
574 Insulina — ( Advia Centaur ) 40 7/1/2014
575 iPTH — ( Advia Centaur ) 40 7/1/2014
576 LH — ( Advia Centaur ) 22.2 7/1/2011
577 LH — ( Advia Centaur ) 22.2 7/1/2011
578 LH — ( Advia Centaur ) 22.2 7/1/2011
579 LH — ( Advia Centaur ) 22.2 7/1/2011
580 LH — ( Advia Centaur ) 22.2 7/1/2011
581 LH — ( Advia Centaur ) 22.2 7/1/2011
582 Procalcitonina — ( Advia Centaur ) 26 7/1/2014
583 Progesteron — ( Advia Centaur ) 23.59 7/1/2011
584 Progesteron — ( Advia Centaur ) 23.59 7/1/2011
585 Progesteron — ( Advia Centaur ) 23.59 7/1/2011
586 Progesteron — ( Advia Centaur ) 23.59 7/1/2011
587 Progesteron — ( Advia Centaur ) 23.59 7/1/2011
588 Progesteron — ( Advia Centaur ) 23.59 7/1/2011
589 Prolactina — ( Advia Centaur ) 50 7/1/2014
590 PSA Total — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
591 PSA Total — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
592 PSA Total — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
593 PSA Total — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
594 PSA Total — ( Advia Centaur ) 29 7/1/2014
595 PSA Total — ( Advia Centaur ) 50 1/1/2014
596 RubG — ( Advia Centaur ) 43 7/1/2014
597 RubM — ( Advia Centaur ) 43 7/1/2014
598 Testosteron — ( Advia Centaur ) 33 7/1/2014
599 TOX IGG — ( Advia Centaur ) 40 10/29/2014
600 TOX IGM — ( Advia Centaur ) 40 7/1/2014
601 TSH — ( Advia Centaur ) 19.1 7/1/2011
602 TSH — ( Advia Centaur ) 19.1 7/1/2011
603 TSH — ( Advia Centaur ) 19.1 7/1/2011
604 TSH — ( Advia Centaur ) 19.1 7/1/2011
605 TSH — ( Advia Centaur ) 19.1 7/1/2011
606 TSH — ( Advia Centaur ) 23 10/29/2014
607 TSH — ( Advia Centaur ) 19.1 7/1/2011
608 Vit.B12 — ( Advia Centaur ) 39 10/29/2014
609 AFP — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
610 AFP — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
611 AFP — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
612 AFP — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
613 AFP — ( AIA Tosoh 1800 ) 30 7/1/2014
614 AFP — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
615 AntiTG — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 7/1/2014
616 aTPO — ( AIA Tosoh 1800 ) 20 7/1/2014
617 b2M — ( AIA Tosoh 1800 ) 31 7/1/2014
618 B-HCG — ( AIA Tosoh 1800 ) 26 7/1/2014
619 CA 125 — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
620 CA 125 — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
621 CA 125 — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
622 CA 125 — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
623 CA 125 — ( AIA Tosoh 1800 ) 36 7/1/2014
624 CA 125 — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
625 CA 15-3 — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
626 CA 15-3 — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
627 CA 15-3 — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
628 CA 15-3 — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
629 CA 15-3 — ( AIA Tosoh 1800 ) 36 7/1/2014
630 CA 15-3 — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
631 CA 19-9 — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
632 CA 19-9 — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
633 CA 19-9 — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
634 CA 19-9 — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
635 CA 19-9 — ( AIA Tosoh 1800 ) 36 7/1/2014
636 CA 19-9 — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
637 CEA — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
638 CEA — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
639 CEA — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
640 CEA — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
641 CEA — ( AIA Tosoh 1800 ) 35 7/1/2014
642 CEA — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
643 COR — ( AIA Tosoh 1800 ) 26 7/1/2014
644 C-Peptid — ( AIA Tosoh 1800 ) 40 7/1/2014
645 Estradiol — ( AIA Tosoh 1800 ) 22.2 7/1/2011
646 Estradiol — ( AIA Tosoh 1800 ) 22.2 7/1/2011
647 Estradiol — ( AIA Tosoh 1800 ) 22.2 7/1/2011
648 Estradiol — ( AIA Tosoh 1800 ) 22.2 7/1/2011
649 Estradiol — ( AIA Tosoh 1800 ) 26 7/1/2011
650 Estradiol — ( AIA Tosoh 1800 ) 26 7/1/2014
651 Estradiol — ( AIA Tosoh 1800 ) 22.2 7/1/2011
652 Feritina — ( AIA Tosoh 1800 ) 28 7/1/2014
653 Folat — ( AIA Tosoh 1800 ) 39 7/1/2014
654 FSH — ( AIA Tosoh 1800 ) 22.2 7/1/2011
655 FSH — ( AIA Tosoh 1800 ) 22.2 7/1/2011
656 FSH — ( AIA Tosoh 1800 ) 22.2 7/1/2011
657 FSH — ( AIA Tosoh 1800 ) 22.2 7/1/2011
658 FSH — ( AIA Tosoh 1800 ) 26 7/1/2011
659 FSH — ( AIA Tosoh 1800 ) 22.2 7/1/2011
660 FT3 — ( AIA Tosoh 1800 ) 25 7/1/2014
661 FT4 — ( AIA Tosoh 1800 ) 19.41 7/1/2011
662 FT4 — ( AIA Tosoh 1800 ) 19.41 7/1/2011
663 FT4 — ( AIA Tosoh 1800 ) 19.41 7/1/2011
664 FT4 — ( AIA Tosoh 1800 ) 19.41 7/1/2011
665 FT4 — ( AIA Tosoh 1800 ) 23 7/1/2011
666 FT4 — ( AIA Tosoh 1800 ) 19.41 7/1/2011
667 iFT3 — ( AIA Tosoh 1800 ) 25 7/1/2014
668 IgE — ( AIA Tosoh 1800 ) 30 7/1/2014
669 Insulina — ( AIA Tosoh 1800 ) 40 7/1/2014
670 iPTH — ( AIA Tosoh 1800 ) 40 7/1/2014
671 LH — ( AIA Tosoh 1800 ) 22.2 7/1/2011
672 LH — ( AIA Tosoh 1800 ) 22.2 7/1/2011
673 LH — ( AIA Tosoh 1800 ) 22.2 7/1/2011
674 LH — ( AIA Tosoh 1800 ) 22.2 7/1/2011
675 LH — ( AIA Tosoh 1800 ) 26 7/1/2011
676 LH — ( AIA Tosoh 1800 ) 22.2 7/1/2011
677 Progesteron — ( AIA Tosoh 1800 ) 23.59 7/1/2011
678 Progesteron — ( AIA Tosoh 1800 ) 23.59 7/1/2011
679 Progesteron — ( AIA Tosoh 1800 ) 23.59 7/1/2011
680 Progesteron — ( AIA Tosoh 1800 ) 23.59 7/1/2011
681 Progesteron — ( AIA Tosoh 1800 ) 26 7/1/2011
682 Progesteron — ( AIA Tosoh 1800 ) 23.59 7/1/2011
683 Prolactina — ( AIA Tosoh 1800 ) 23.59 7/1/2011
684 Prolactina — ( AIA Tosoh 1800 ) 23.59 7/1/2011
685 Prolactina — ( AIA Tosoh 1800 ) 23.59 7/1/2011
686 Prolactina — ( AIA Tosoh 1800 ) 23.59 7/1/2011
687 Prolactina — ( AIA Tosoh 1800 ) 26 7/1/2011
688 Prolactina — ( AIA Tosoh 1800 ) 23.59 7/1/2011
689 PSA Total — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
690 PSA Total — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
691 PSA Total — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
692 PSA Total — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
693 PSA Total — ( AIA Tosoh 1800 ) 29 7/1/2014
694 PSA Total — ( AIA Tosoh 1800 ) 50 1/1/2014
695 Testosteron — ( AIA Tosoh 1800 ) 33 7/1/2014
696 Troponina — ( AIA Tosoh 1800 ) 40 7/1/2014
697 TSH — ( AIA Tosoh 1800 ) 19.1 7/1/2011
698 TSH — ( AIA Tosoh 1800 ) 19.1 7/1/2011
699 TSH — ( AIA Tosoh 1800 ) 19.1 7/1/2011
700 TSH — ( AIA Tosoh 1800 ) 19.1 7/1/2011
701 TSH — ( AIA Tosoh 1800 ) 23 7/1/2014
702 TSH — ( AIA Tosoh 1800 ) 19.1 7/1/2011
703 TT3 — ( AIA Tosoh 1800 ) 23 7/1/2014
704 TT4 — ( AIA Tosoh 1800 ) 23 7/1/2014
705 Vit.B12 — ( AIA Tosoh 1800 ) 23 7/1/2014
706 AMA-M2 — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
707 ANA detect — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
708 ANA screen — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
709 ANCA screen — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
710 Anti – VZV IgM — ( Alegria Orgentec ) 60 2/5/2015
711 Anti alfa-Fodrin — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
712 Anti C1q — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
713 Anti ds-DNA screen — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
714 Anti Gliadin screen — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
715 Anti MPO[p ANCA] — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
716 Anti PR3hs [c ANCA] — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
717 Anti Sm — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
718 Anti SS-A[Ro] — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
719 Anti SS-B[La] — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
720 Anti Ttg screen — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
721 Anti-Annexin V — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
722 Anti-B2-Glycoprotein screen — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
723 Anti-Borrelia IgG — ( Alegria Orgentec ) 58 2/5/2015
724 Anti-Borrelia IgM — ( Alegria Orgentec ) 58 2/5/2015
725 Anti-BPI — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
726 Anti-Cardiolipin screen — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
727 Anti-Cardiolipin screen — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
728 Anti-cathepsinG — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
729 Anti-CCP hs(high sensitive) — ( Alegria Orgentec ) 70 2/5/2015
730 Anti-centromer B — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
731 Anti-Chlamydia pneumoniae IgA — ( Alegria Orgentec ) 58 2/5/2015
732 Anti-Chlamydia pneumoniae IgG — ( Alegria Orgentec ) 58 2/5/2015
733 Anti-Chlamydia pneumoniae IgM — ( Alegria Orgentec ) 58 2/5/2015
734 Anti-EBV (EBNA-1) IgG — ( Alegria Orgentec ) 58 2/5/2015
735 Anti-EBV (VCA) IgG — ( Alegria Orgentec ) 58 2/5/2015
736 Anti-EBV (VCA) IgM — ( Alegria Orgentec ) 60 2/5/2015
737 Anti-EBV (ZEBRA) IgM — ( Alegria Orgentec ) 60 2/5/2015
738 Anti-Elastase — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
739 Anti-HSV-1 IgG — ( Alegria Orgentec ) 60 2/5/2015
740 Anti-HSV-1 IgM — ( Alegria Orgentec ) 60 2/5/2015
741 Anti-HSV-2 IgG — ( Alegria Orgentec ) 58 2/5/2015
742 Anti-HSV-2 IgM — ( Alegria Orgentec ) 60 2/5/2015
743 Anti-IF — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
744 Anti-Ins — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
745 Anti-Jo-1 — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
746 Anti-Lactoferin — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
747 Anti-LKM1 — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
748 Anti-Lysozyme — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
749 Anti-MCV — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
750 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA — ( Alegria Orgentec ) 58 2/5/2015
751 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG — ( Alegria Orgentec ) 58 2/5/2015
752 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM — ( Alegria Orgentec ) 58 2/5/2015
753 Anti-Phospholipid screen IgG — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
754 Anti-Rib-P — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
755 Anti-Scl 70 — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
756 Anti-SLA — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
757 Anti-VZV IgA — ( Alegria Orgentec ) 58 2/5/2015
758 Anti-VZV IgG — ( Alegria Orgentec ) 58 2/5/2015
759 Anti-Yersinia IgA — ( Alegria Orgentec ) 58 2/5/2015
760 Anti-Yersinia IgG — ( Alegria Orgentec ) 58 2/5/2015
761 ASCAIgA — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
762 ASCAIgG — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
763 DGP-Scr — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
764 ENA screen — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
765 FR — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
766 GBM — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
767 gp210 — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
768 Histone — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
769 Nucleoso — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
770 Parietal — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
771 PS-Aci-G — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
772 PS-Ino-G — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
773 PS-Ser-G — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
774 PTScreen — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
775 RNP/Sm — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
776 RNP-70 — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
777 sp100 — ( Alegria Orgentec ) 58 7/1/2014
778 ASLn — ( BN Prospec ) 14 7/1/2014
779 b2M — ( BN Prospec ) 31 7/1/2014
780 C1i — ( BN Prospec ) 51 7/1/2014
781 C3 — ( BN Prospec ) 10.1 7/1/2011
782 C3 — ( BN Prospec ) 10.1 7/1/2011
783 C3 — ( BN Prospec ) 10.1 7/1/2011
784 C3 — ( BN Prospec ) 10.1 7/1/2011
785 C3 — ( BN Prospec ) 10.1 7/1/2011
786 C3 — ( BN Prospec ) 10.1 7/1/2011
787 C4 — ( BN Prospec ) 10.1 7/1/2011
788 C4 — ( BN Prospec ) 10.1 7/1/2011
789 C4 — ( BN Prospec ) 10.1 7/1/2011
790 C4 — ( BN Prospec ) 10.1 7/1/2011
791 C4 — ( BN Prospec ) 19 7/1/2011
792 C4 — ( BN Prospec ) 10.1 7/1/2011
793 CRP2 — ( BN Prospec ) 9.94 7/1/2011
794 CRP2 — ( BN Prospec ) 9.94 7/1/2011
795 CRP2 — ( BN Prospec ) 9.94 7/1/2011
796 CRP2 — ( BN Prospec ) 9.94 7/1/2011
797 CRP2 — ( BN Prospec ) 10 7/1/2011
798 CRP2 — ( BN Prospec ) 9.94 7/1/2011
799 Feritina — ( BN Prospec ) 28 7/1/2014
800 Feritina — ( BN Prospec ) 28 7/1/2014
801 HPT — ( BN Prospec ) 27 7/1/2014
802 IgA — ( BN Prospec ) 13.76 7/1/2011
803 IgA — ( BN Prospec ) 13.76 7/1/2011
804 IgA — ( BN Prospec ) 13.76 7/1/2011
805 IgA — ( BN Prospec ) 13.76 7/1/2011
806 IgA — ( BN Prospec ) 21 7/1/2011
807 IgA — ( BN Prospec ) 13.76 7/1/2011
808 IgG — ( BN Prospec ) 13.76 7/1/2011
809 IgG — ( BN Prospec ) 13.76 7/1/2011
810 IgG — ( BN Prospec ) 13.76 7/1/2011
811 IgG — ( BN Prospec ) 13.76 7/1/2011
812 IgG — ( BN Prospec ) 21 7/1/2011
813 IgG — ( BN Prospec ) 13.76 7/1/2011
814 IgM — ( BN Prospec ) 14.07 7/1/2011
815 IgM — ( BN Prospec ) 14.07 7/1/2011
816 IgM — ( BN Prospec ) 14.07 7/1/2011
817 IgM — ( BN Prospec ) 14.07 7/1/2011
818 IgM — ( BN Prospec ) 21 7/1/2011
819 IgM — ( BN Prospec ) 14.07 7/1/2011
820 RFn — ( BN Prospec ) 13 7/1/2014
821 Hemoleucograma — ( Celltac ) 13.06 7/1/2011
822 Hemoleucograma — ( Celltac ) 13.06 7/1/2011
823 Hemoleucograma — ( Celltac ) 13.06 7/1/2011
824 Hemoleucograma — ( Celltac ) 13.06 7/1/2011
825 Hemoleucograma — ( Celltac ) 13.06 7/1/2011
826 Hemoleucograma — ( Celltac ) 13.06 7/1/2011
827 AFP — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
828 AFP — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
829 AFP — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
830 AFP — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
831 AFP — ( Cobas E 601 ) 30 7/1/2014
832 AFP — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
833 Ag.HBe — ( Cobas E 601 ) 77 7/1/2014
834 Ag.HBs — ( Cobas E 601 ) 29.03 7/1/2011
835 Ag.HBs — ( Cobas E 601 ) 29.03 7/1/2011
836 Ag.HBs — ( Cobas E 601 ) 29.03 7/1/2011
837 Ag.HBs — ( Cobas E 601 ) 29.03 7/1/2011
838 Ag.HBs — ( Cobas E 601 ) 30 7/1/2011
839 Ag.HBs — ( Cobas E 601 ) 29.03 7/1/2011
840 Ag.HBs(cantitativ) — ( Cobas E 601 ) 29.03 7/1/2011
841 Ag.HBs(cantitativ) — ( Cobas E 601 ) 29.03 7/1/2011
842 Ag.HBs(cantitativ) — ( Cobas E 601 ) 29.03 7/1/2011
843 Ag.HBs(cantitativ) — ( Cobas E 601 ) 29.03 7/1/2011
844 Ag.HBs(cantitativ) — ( Cobas E 601 ) 30 7/1/2011
845 Ag.HBs(cantitativ) — ( Cobas E 601 ) 29.03 7/1/2011
846 Anti TSH Receptor — ( Cobas E 601 ) 91 7/1/2014
847 antiHBc — ( Cobas E 601 ) 32 7/1/2014
848 antiHBe — ( Cobas E 601 ) 60 7/1/2014
849 antiHBs — ( Cobas E 601 ) 35 7/1/2014
850 AntiTG — ( Cobas E 601 ) 50 7/1/2014
851 antiVHC — ( Cobas E 601 ) 61 7/1/2014
852 antiVHC — ( Cobas E 601 ) 61 7/1/2014
853 Atpo — ( Cobas E 601 ) 50 7/1/2014
854 CA 125 — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
855 CA 125 — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
856 CA 125 — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
857 CA 125 — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
858 CA 125 — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
859 CA 125 — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
860 CA 125 — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
861 CA 125 — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
862 CA 125 — ( Cobas E 601 ) 36 7/1/2014
863 CA 125 — ( Cobas E 601 ) 36 7/1/2014
864 CA 125 — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
865 CA 125 — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
866 CA 15-3 — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
867 CA 15-3 — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
868 CA 15-3 — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
869 CA 15-3 — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
870 CA 15-3 — ( Cobas E 601 ) 36 7/1/2014
871 CA 15-3 — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
872 CA72-4 — ( Cobas E 601 ) 128 7/1/2014
873 Calcitonina — ( Cobas E 601 ) 51 7/1/2014
874 CEA — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
875 CEA — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
876 CEA — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
877 CEA — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
878 CEA — ( Cobas E 601 ) 35 7/1/2014
879 CEA — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
880 CMVIGG — ( Cobas E 601 ) 47 7/1/2014
881 CMVIGM — ( Cobas E 601 ) 47 7/1/2014
882 CYFRA 21-1 — ( Cobas E 601 ) 83 7/1/2014
883 Feritina — ( Cobas E 601 ) 28 7/1/2014
884 Folat — ( Cobas E 601 ) 39 7/1/2014
885 FreePSA — ( Cobas E 601 ) 22 7/1/2011
886 FreePSA — ( Cobas E 601 ) 22 7/1/2011
887 FreePSA — ( Cobas E 601 ) 22 7/1/2011
888 FreePSA — ( Cobas E 601 ) 22 7/1/2011
889 FreePSA — ( Cobas E 601 ) 25 7/1/2011
890 FreePSA — ( Cobas E 601 ) 22 7/1/2011
891 FSH — ( Cobas E 601 ) 22.2 7/1/2011
892 FSH — ( Cobas E 601 ) 22.2 7/1/2011
893 FSH — ( Cobas E 601 ) 22.2 7/1/2011
894 FSH — ( Cobas E 601 ) 22.2 7/1/2011
895 FSH — ( Cobas E 601 ) 26 7/1/2011
896 FSH — ( Cobas E 601 ) 22.2 7/1/2011
897 FT3 — ( Cobas E 601 ) 25 7/1/2014
898 FT4 — ( Cobas E 601 ) 23 7/1/2014
899 HE4 — ( Cobas E 601 ) 119 7/1/2014
900 HIVCOMBI — ( Cobas E 601 ) 43 7/1/2014
901 HIVCOMBI — ( Cobas E 601 ) 43 7/1/2014
902 HSV 1-IGG — ( Cobas E 601 ) 37 7/1/2014
903 HSV 2 -IGG — ( Cobas E 601 ) 37 7/1/2014
904 iPTH — ( Cobas E 601 ) 40 7/1/2014
905 NSE — ( Cobas E 601 ) 82 7/1/2014
906 Procalcitonina — ( Cobas E 601 ) 50 7/1/2014
907 PSA Total — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
908 PSA Total — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
909 PSA Total — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
910 PSA Total — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
911 PSA Total — ( Cobas E 601 ) 29 7/1/2014
912 PSA Total — ( Cobas E 601 ) 50 1/1/2014
913 TOX IGG — ( Cobas E 601 ) 40 7/1/2014
914 TOX IGM — ( Cobas E 601 ) 40 7/1/2014
915 TSH — ( Cobas E 601 ) 19.1 7/1/2011
916 TSH — ( Cobas E 601 ) 19.1 7/1/2011
917 TSH — ( Cobas E 601 ) 19.1 7/1/2011
918 TSH — ( Cobas E 601 ) 19.1 7/1/2011
919 TSH — ( Cobas E 601 ) 23 7/1/2011
920 TSH — ( Cobas E 601 ) 19.1 7/1/2011
921 Vit.B12 — ( Cobas E 601 ) 39 7/1/2014
922 Acid Uric — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
923 Acid Uric — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
924 Acid Uric — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
925 Acid Uric — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
926 Acid Uric — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
927 Acid Uric — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
928 Albumina — ( Dimension RXL ) 5 7/1/2014
929 Albumina — ( Dimension RXL ) 5 7/1/2014
930 Albumina — ( Dimension RXL ) 5 7/1/2014
931 Albumina — ( Dimension RXL ) 5 7/1/2014
932 Albumina — ( Dimension RXL ) 5 7/1/2014
933 Albumina — ( Dimension RXL ) 5 7/1/2014
934 AST — ( Dimension RXL ) 5.43 7/1/2011
935 AST — ( Dimension RXL ) 5.43 7/1/2011
936 AST — ( Dimension RXL ) 5.43 7/1/2011
937 AST — ( Dimension RXL ) 5.43 7/1/2011
938 AST — ( Dimension RXL ) 5.43 7/1/2011
939 AST — ( Dimension RXL ) 5.43 7/1/2011
940 Bilirubina Totala — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
941 Bilirubina Totala — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
942 Bilirubina Totala — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
943 Bilirubina Totala — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
944 Bilirubina Totala — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
945 Bilirubina Totala — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
946 Calciu — ( Dimension RXL ) 5 7/1/2011
947 Calciu — ( Dimension RXL ) 5 7/1/2011
948 Calciu — ( Dimension RXL ) 5 7/1/2011
949 Calciu — ( Dimension RXL ) 5 7/1/2011
950 Calciu — ( Dimension RXL ) 5 7/1/2011
951 Calciu — ( Dimension RXL ) 5 7/1/2011
952 CK — ( Dimension RXL ) 9 7/1/2014
953 CK — ( Dimension RXL ) 9 7/1/2014
954 CK — ( Dimension RXL ) 9 7/1/2014
955 CK — ( Dimension RXL ) 9 7/1/2014
956 CK — ( Dimension RXL ) 9 7/1/2014
957 CK — ( Dimension RXL ) 9 7/1/2014
958 CK-MB — ( Dimension RXL ) 9 7/1/2014
959 CK-MB — ( Dimension RXL ) 9 7/1/2014
960 CK-MB — ( Dimension RXL ) 9 7/1/2014
961 CK-MB — ( Dimension RXL ) 9 7/1/2014
962 CK-MB — ( Dimension RXL ) 9 7/1/2014
963 CK-MB — ( Dimension RXL ) 9 7/1/2014
964 Colesterol Total — ( Dimension RXL ) 5.35 7/1/2011
965 Colesterol Total — ( Dimension RXL ) 5.35 7/1/2011
966 Colesterol Total — ( Dimension RXL ) 5.35 7/1/2011
967 Colesterol Total — ( Dimension RXL ) 5.35 7/1/2011
968 Colesterol Total — ( Dimension RXL ) 5.35 7/1/2011
969 Colesterol Total — ( Dimension RXL ) 5.35 7/1/2011
970 Creatinina — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
971 Creatinina — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
972 Creatinina — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
973 Creatinina — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
974 Creatinina — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
975 Creatinina — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
976 FIER — ( Dimension RXL ) 6.62 7/1/2011
977 FIER — ( Dimension RXL ) 6.62 7/1/2011
978 FIER — ( Dimension RXL ) 6.62 7/1/2011
979 FIER — ( Dimension RXL ) 6.62 7/1/2011
980 FIER — ( Dimension RXL ) 6.62 7/1/2011
981 FIER — ( Dimension RXL ) 6.62 7/1/2011
982 GamaGT — ( Dimension RXL ) 7.45 7/1/2011
983 GamaGT — ( Dimension RXL ) 7.45 7/1/2011
984 GamaGT — ( Dimension RXL ) 7.45 7/1/2011
985 GamaGT — ( Dimension RXL ) 7.45 7/1/2011
986 GamaGT — ( Dimension RXL ) 7.45 7/1/2011
987 GamaGT — ( Dimension RXL ) 7.45 7/1/2011
988 Glucoza — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
989 Glucoza — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
990 Glucoza — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
991 Glucoza — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
992 Glucoza — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
993 Glucoza — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
994 HbA1c — ( Dimension RXL ) 19 7/1/2011
995 HbA1c — ( Dimension RXL ) 19 7/1/2011
996 HbA1c — ( Dimension RXL ) 19 7/1/2011
997 HbA1c — ( Dimension RXL ) 19 7/1/2011
998 HbA1c — ( Dimension RXL ) 19 7/1/2011
999 HbA1c — ( Dimension RXL ) 19 7/1/2011
1000 LDH — ( Dimension RXL ) 8 7/1/2014
1001 LDH — ( Dimension RXL ) 8 7/1/2014
1002 LDH — ( Dimension RXL ) 8 7/1/2014
1003 LDH — ( Dimension RXL ) 8 7/1/2014
1004 LDH — ( Dimension RXL ) 8 7/1/2014
1005 LDH — ( Dimension RXL ) 8 7/1/2014
1006 Lipaza — ( Dimension RXL ) 8 7/1/2014
1007 Lipaza — ( Dimension RXL ) 8 7/1/2014
1008 Lipaza — ( Dimension RXL ) 8 7/1/2014
1009 Lipaza — ( Dimension RXL ) 8 7/1/2014
1010 Lipaza — ( Dimension RXL ) 8 7/1/2014
1011 Lipaza — ( Dimension RXL ) 8 7/1/2014
1012 Magneziu — ( Dimension RXL ) 5 7/1/2011
1013 Magneziu — ( Dimension RXL ) 5 7/1/2011
1014 Magneziu — ( Dimension RXL ) 5 7/1/2011
1015 Magneziu — ( Dimension RXL ) 5 7/1/2011
1016 Magneziu — ( Dimension RXL ) 5 7/1/2011
1017 Magneziu — ( Dimension RXL ) 5 7/1/2011
1018 Proteina Totala — ( Dimension RXL ) 7 7/1/2011
1019 Proteina Totala — ( Dimension RXL ) 7 7/1/2011
1020 Proteina Totala — ( Dimension RXL ) 7 7/1/2011
1021 Proteina Totala — ( Dimension RXL ) 7 7/1/2011
1022 Proteina Totala — ( Dimension RXL ) 7 7/1/2011
1023 Proteina Totala — ( Dimension RXL ) 7 7/1/2011
1024 Trigliceride — ( Dimension RXL ) 7 7/1/2011
1025 Trigliceride — ( Dimension RXL ) 7 7/1/2011
1026 Trigliceride — ( Dimension RXL ) 7 7/1/2011
1027 Trigliceride — ( Dimension RXL ) 7 7/1/2011
1028 Trigliceride — ( Dimension RXL ) 7 7/1/2011
1029 Trigliceride — ( Dimension RXL ) 7 7/1/2011
1030 Uree — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
1031 Uree — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
1032 Uree — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
1033 Uree — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
1034 Uree — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
1035 Uree — ( Dimension RXL ) 6 7/1/2011
1036 Acid Uric — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1037 Acid Uric — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1038 Acid Uric — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1039 Acid Uric — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1040 Acid Uric — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1041 Acid Uric — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1042 Albumina — ( Konelab 60i ) 5 7/1/2014
1043 Albumina — ( Konelab 60i ) 5 7/1/2014
1044 Albumina — ( Konelab 60i ) 5 7/1/2014
1045 Albumina — ( Konelab 60i ) 5 7/1/2014
1046 Albumina — ( Konelab 60i ) 5 7/1/2014
1047 Albumina — ( Konelab 60i ) 5 7/1/2014
1048 ALT — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2014
1049 Amilaza — ( Konelab 60i ) 8 7/1/2014
1050 AST — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2014
1051 Bilirubina Directa — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1052 Bilirubina Directa — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1053 Bilirubina Directa — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1054 Bilirubina Directa — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1055 Bilirubina Directa — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1056 Bilirubina Directa — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1057 Bilirubina Totala — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1058 Bilirubina Totala — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1059 Bilirubina Totala — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1060 Bilirubina Totala — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1061 Bilirubina Totala — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1062 Bilirubina Totala — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1063 Calciu — ( Konelab 60i ) 5 7/1/2011
1064 Calciu — ( Konelab 60i ) 5 7/1/2011
1065 Calciu — ( Konelab 60i ) 5 7/1/2011
1066 Calciu — ( Konelab 60i ) 5 7/1/2011
1067 Calciu — ( Konelab 60i ) 5 7/1/2011
1068 Calciu — ( Konelab 60i ) 5 7/1/2011
1069 CK — ( Konelab 60i ) 9 7/1/2014
1070 CK — ( Konelab 60i ) 9 7/1/2014
1071 CK — ( Konelab 60i ) 9 7/1/2014
1072 CK — ( Konelab 60i ) 9 7/1/2014
1073 CK — ( Konelab 60i ) 9 7/1/2014
1074 CK — ( Konelab 60i ) 9 7/1/2014
1075 CK-MB — ( Konelab 60i ) 9 7/1/2014
1076 CK-MB — ( Konelab 60i ) 9 7/1/2014
1077 CK-MB — ( Konelab 60i ) 9 7/1/2014
1078 CK-MB — ( Konelab 60i ) 9 7/1/2014
1079 CK-MB — ( Konelab 60i ) 9 7/1/2014
1080 CK-MB — ( Konelab 60i ) 9 7/1/2014
1081 Clor — ( Konelab 60i ) 5 7/1/2014
1082 Colesterol Total — ( Konelab 60i ) 5.35 7/1/2011
1083 Colesterol Total — ( Konelab 60i ) 5.35 7/1/2011
1084 Colesterol Total — ( Konelab 60i ) 5.35 7/1/2011
1085 Colesterol Total — ( Konelab 60i ) 5.35 7/1/2011
1086 Colesterol Total — ( Konelab 60i ) 5.35 7/1/2011
1087 Colesterol Total — ( Konelab 60i ) 5.35 7/1/2011
1088 Creatinina — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1089 Creatinina — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1090 Creatinina — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1091 Creatinina — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1092 Creatinina — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1093 Creatinina — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1094 Creatinina urinara — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2014
1095 Factor de risc Lipo diagrama — ( Konelab 60i ) 8 7/1/2014
1096 FIER — ( Konelab 60i ) 6.62 7/1/2011
1097 FIER — ( Konelab 60i ) 6.62 7/1/2011
1098 FIER — ( Konelab 60i ) 6.62 7/1/2011
1099 FIER — ( Konelab 60i ) 6.62 7/1/2011
1100 FIER — ( Konelab 60i ) 6.62 7/1/2011
1101 FIER — ( Konelab 60i ) 6.62 7/1/2011
1102 Fosfor — ( Konelab 60i ) 3 7/1/2014
1103 GamaGT — ( Konelab 60i ) 7.45 7/1/2011
1104 GamaGT — ( Konelab 60i ) 7.45 7/1/2011
1105 GamaGT — ( Konelab 60i ) 7.45 7/1/2011
1106 GamaGT — ( Konelab 60i ) 7.45 7/1/2011
1107 GamaGT — ( Konelab 60i ) 7.45 7/1/2011
1108 GamaGT — ( Konelab 60i ) 7.45 7/1/2011
1109 Glucoza — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1110 Glucoza — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1111 Glucoza — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1112 Glucoza — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1113 Glucoza — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1114 Glucoza — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1115 HbA1c — ( Konelab 60i ) 19 7/1/2011
1116 HbA1c — ( Konelab 60i ) 19 7/1/2011
1117 HbA1c — ( Konelab 60i ) 19 7/1/2011
1118 HbA1c — ( Konelab 60i ) 19 7/1/2011
1119 HbA1c — ( Konelab 60i ) 19 7/1/2011
1120 HbA1c — ( Konelab 60i ) 19 7/1/2011
1121 HDL – Colesterol — ( Konelab 60i ) 8 7/1/2011
1122 HDL – Colesterol — ( Konelab 60i ) 8 7/1/2011
1123 HDL – Colesterol — ( Konelab 60i ) 8 7/1/2011
1124 HDL – Colesterol — ( Konelab 60i ) 8 7/1/2011
1125 HDL – Colesterol — ( Konelab 60i ) 8 7/1/2011
1126 HDL – Colesterol — ( Konelab 60i ) 8 7/1/2011
1127 LDH — ( Konelab 60i ) 8 7/1/2014
1128 LDH — ( Konelab 60i ) 8 7/1/2014
1129 LDH — ( Konelab 60i ) 8 7/1/2014
1130 LDH — ( Konelab 60i ) 8 7/1/2014
1131 LDH — ( Konelab 60i ) 8 7/1/2014
1132 LDH — ( Konelab 60i ) 8 7/1/2014
1133 Lipaza — ( Konelab 60i ) 8 7/1/2014
1134 Lipaza — ( Konelab 60i ) 8 7/1/2014
1135 Lipaza — ( Konelab 60i ) 8 7/1/2014
1136 Lipaza — ( Konelab 60i ) 8 7/1/2014
1137 Lipaza — ( Konelab 60i ) 8 7/1/2014
1138 Lipaza — ( Konelab 60i ) 8 7/1/2014
1139 Magneziu — ( Konelab 60i ) 5 7/1/2011
1140 Magneziu — ( Konelab 60i ) 5 7/1/2011
1141 Magneziu — ( Konelab 60i ) 5 7/1/2011
1142 Magneziu — ( Konelab 60i ) 5 7/1/2011
1143 Magneziu — ( Konelab 60i ) 5 7/1/2011
1144 Magneziu — ( Konelab 60i ) 5 7/1/2011
1145 Potasiu — ( Konelab 60i ) 5 7/1/2014
1146 Potasiu Urina — ( Konelab 60i ) 5 7/1/2014
1147 Proteina LCR — ( Konelab 60i ) 7 7/1/2014
1148 Proteina Totala — ( Konelab 60i ) 7 7/1/2014
1149 Proteina Totala — ( Konelab 60i ) 7 7/1/2014
1150 Proteina Totala — ( Konelab 60i ) 7 7/1/2014
1151 Proteina Totala — ( Konelab 60i ) 7 7/1/2014
1152 Proteina Totala — ( Konelab 60i ) 7 7/1/2014
1153 Proteina Totala — ( Konelab 60i ) 7 7/1/2014
1154 Sodiu — ( Konelab 60i ) 5 7/1/2014
1155 Sodiu urina — ( Konelab 60i ) 5 7/1/2014
1156 Trigliceride — ( Konelab 60i ) 7 7/1/2011
1157 Trigliceride — ( Konelab 60i ) 7 7/1/2011
1158 Trigliceride — ( Konelab 60i ) 7 7/1/2011
1159 Trigliceride — ( Konelab 60i ) 7 7/1/2011
1160 Trigliceride — ( Konelab 60i ) 7 7/1/2011
1161 Trigliceride — ( Konelab 60i ) 7 7/1/2011
1162 Uree — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1163 Uree — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1164 Uree — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1165 Uree — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1166 Uree — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1167 Uree — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1168 Uree urinara — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1169 Uree urinara — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1170 Uree urinara — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1171 Uree urinara — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1172 Uree urinara — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1173 Uree urinara — ( Konelab 60i ) 6 7/1/2011
1174 Biliculturi — ( Manual Bacteriologie ) 15.44 7/1/2011
1175 Biliculturi — ( Manual Bacteriologie ) 15.44 7/1/2011
1176 Biliculturi — ( Manual Bacteriologie ) 15.44 7/1/2011
1177 Biliculturi — ( Manual Bacteriologie ) 15.44 7/1/2011
1178 Biliculturi — ( Manual Bacteriologie ) 15.44 7/1/2011
1179 Biliculturi — ( Manual Bacteriologie ) 15.44 7/1/2011
1180 Coproculturi — ( Manual Bacteriologie ) 21.17 7/1/2011
1181 Coproculturi — ( Manual Bacteriologie ) 21.17 7/1/2011
1182 Coproculturi — ( Manual Bacteriologie ) 21.17 7/1/2011
1183 Coproculturi — ( Manual Bacteriologie ) 21.17 7/1/2011
1184 Coproculturi — ( Manual Bacteriologie ) 21.17 7/1/2011
1185 Coproculturi — ( Manual Bacteriologie ) 21.17 7/1/2011
1186 Examen microscopic direct-albastru de metilen — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1187 Examen microscopic direct-albastru de metilen — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1188 Examen microscopic direct-albastru de metilen — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1189 Examen microscopic direct-albastru de metilen — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1190 Examen microscopic direct-albastru de metilen — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1191 Examen microscopic direct-albastru de metilen — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1192 Examen microscopic direct-coloratia Gram — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1193 Examen microscopic direct-coloratia Gram — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1194 Examen microscopic direct-coloratia Gram — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1195 Examen microscopic direct-coloratia Gram — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1196 Examen microscopic direct-coloratia Gram — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1197 Examen microscopic direct-coloratia Gram — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1198 Examen microscopic direct-tus India — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1199 Examen microscopic direct-tus India — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1200 Examen microscopic direct-tus India — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1201 Examen microscopic direct-tus India — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1202 Examen microscopic direct-tus India — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1203 Examen microscopic direct-tus India — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1204 Examen microscopic identificare fungi (frotiu amprenta) — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1205 Examen microscopic identificare fungi (frotiu amprenta) — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1206 Examen microscopic identificare fungi (frotiu amprenta) — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1207 Examen microscopic identificare fungi (frotiu amprenta) — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1208 Examen microscopic identificare fungi (frotiu amprenta) — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1209 Examen microscopic identificare fungi (frotiu amprenta) — ( Manual Bacteriologie ) 4.5 7/1/2011
1210 Hemocultura — ( Manual Bacteriologie ) 15.44 7/1/2011
1211 Hemocultura — ( Manual Bacteriologie ) 15.44 7/1/2011
1212 Hemocultura — ( Manual Bacteriologie ) 15.44 7/1/2011
1213 Hemocultura — ( Manual Bacteriologie ) 15.44 7/1/2011
1214 Hemocultura — ( Manual Bacteriologie ) 15.44 7/1/2011
1215 Hemocultura — ( Manual Bacteriologie ) 15.44 7/1/2011
1216 Secretii vaginale — ( Manual Bacteriologie ) 30.5 7/1/2011
1217 Secretii vaginale — ( Manual Bacteriologie ) 30.5 7/1/2011
1218 Secretii vaginale — ( Manual Bacteriologie ) 30.5 7/1/2011
1219 Secretii vaginale — ( Manual Bacteriologie ) 30.5 7/1/2011
1220 Secretii vaginale — ( Manual Bacteriologie ) 30.5 7/1/2011
1221 Secretii vaginale — ( Manual Bacteriologie ) 30.5 7/1/2011
1222 Urocultura — ( Manual Bacteriologie ) 15.44 7/1/2011
1223 Urocultura — ( Manual Bacteriologie ) 15.44 7/1/2011
1224 Urocultura — ( Manual Bacteriologie ) 15.44 7/1/2011
1225 Urocultura — ( Manual Bacteriologie ) 15.44 7/1/2011
1226 Urocultura — ( Manual Bacteriologie ) 15.44 7/1/2011
1227 Urocultura — ( Manual Bacteriologie ) 15.44 7/1/2011
1228 HbA1c — ( Manual Biochimie ) 19 7/1/2011
1229 HbA1c — ( Manual Biochimie ) 19 7/1/2011
1230 HbA1c — ( Manual Biochimie ) 19 7/1/2011
1231 HbA1c — ( Manual Biochimie ) 19 7/1/2011
1232 HbA1c — ( Manual Biochimie ) 19 7/1/2011
1233 HbA1c — ( Manual Biochimie ) 19 7/1/2011
1234 Proteinurie — ( Manual Biochimie ) 5 7/1/2011
1235 Proteinurie — ( Manual Biochimie ) 5 7/1/2011
1236 Proteinurie — ( Manual Biochimie ) 5 7/1/2011
1237 Proteinurie — ( Manual Biochimie ) 5 7/1/2011
1238 Proteinurie — ( Manual Biochimie ) 5 7/1/2011
1239 Proteinurie — ( Manual Biochimie ) 5 7/1/2011
1240 Examen coproparazitologic — ( Manual Parazitologie ) 11.61 7/1/2011
1241 Examen coproparazitologic — ( Manual Parazitologie ) 11.61 7/1/2011
1242 Examen coproparazitologic — ( Manual Parazitologie ) 11.61 7/1/2011
1243 Examen coproparazitologic — ( Manual Parazitologie ) 11.61 7/1/2011
1244 Examen coproparazitologic — ( Manual Parazitologie ) 11.61 7/1/2011
1245 Examen coproparazitologic — ( Manual Parazitologie ) 11.61 7/1/2011
1246 APTT — ( Sysmex CS-2100i ) 12 7/1/2011
1247 APTT — ( Sysmex CS-2100i ) 12 7/1/2011
1248 APTT — ( Sysmex CS-2100i ) 12 7/1/2011
1249 APTT — ( Sysmex CS-2100i ) 12 7/1/2011
1250 APTT — ( Sysmex CS-2100i ) 12 7/1/2011
1251 APTT — ( Sysmex CS-2100i ) 12 7/1/2011
1252 Fibrinogen — ( Sysmex CS-2100i ) 13 7/1/2011
1253 Fibrinogen — ( Sysmex CS-2100i ) 13 7/1/2011
1254 Fibrinogen — ( Sysmex CS-2100i ) 13 7/1/2011
1255 Fibrinogen — ( Sysmex CS-2100i ) 13 7/1/2011
1256 Fibrinogen — ( Sysmex CS-2100i ) 13 7/1/2011
1257 Fibrinogen — ( Sysmex CS-2100i ) 13 7/1/2011
1258 PT/INR — ( Sysmex CS-2100i ) 7.95 7/1/2011
1259 PT/INR — ( Sysmex CS-2100i ) 7.95 7/1/2011
1260 PT/INR — ( Sysmex CS-2100i ) 7.95 7/1/2011
1261 PT/INR — ( Sysmex CS-2100i ) 7.95 7/1/2011
1262 PT/INR — ( Sysmex CS-2100i ) 7.95 7/1/2011
1263 PT/INR — ( Sysmex CS-2100i ) 7.95 7/1/2011
1264 PT/INR — ( Sysmex CS-2100i ) 7.95 7/1/2011
1265 PT/INR — ( Sysmex CS-2100i ) 7.95 7/1/2011
1266 PT/INR — ( Sysmex CS-2100i ) 7.95 7/1/2011
1267 PT/INR — ( Sysmex CS-2100i ) 7.95 7/1/2011
1268 PT/INR — ( Sysmex CS-2100i ) 7.95 7/1/2011
1269 PT/INR — ( Sysmex CS-2100i ) 7.95 7/1/2011
1270 PT/INR — ( Sysmex CS-2100i ) 7.95 7/1/2011
1271 PT/INR — ( Sysmex CS-2100i ) 7.95 7/1/2011
1272 PT/INR — ( Sysmex CS-2100i ) 7.95 7/1/2011
1273 PT/INR — ( Sysmex CS-2100i ) 7.95 7/1/2011
1274 PT/INR — ( Sysmex CS-2100i ) 7.95 7/1/2011
1275 PT/INR — ( Sysmex CS-2100i ) 7.95 7/1/2011
1276 D.Dimeri — ( Manual Hemostaza ) 68.36 7/1/2014
1277 D.Dimeri — ( Manual Hemostaza ) 68.36 7/1/2014
1278 D.Dimeri — ( Manual Hemostaza ) 68.36 7/1/2014
1279 D.Dimeri — ( Manual Hemostaza ) 68.36 7/1/2014
1280 D.Dimeri — ( Manual Hemostaza ) 68.36 7/1/2014
1281 D.Dimeri — ( Manual Hemostaza ) 68.36 7/1/2014
1282 F IX — ( Manual Hemostaza ) 28.47 7/1/2014
1283 F IX — ( Manual Hemostaza ) 28.47 7/1/2014
1284 F IX — ( Manual Hemostaza ) 28.47 7/1/2014
1285 F IX — ( Manual Hemostaza ) 28.47 7/1/2014
1286 F IX — ( Manual Hemostaza ) 28.47 7/1/2014
1287 F IX — ( Manual Hemostaza ) 28.47 7/1/2014
1288 F V — ( Manual Hemostaza ) 18.86 7/1/2014
1289 F V — ( Manual Hemostaza ) 18.86 7/1/2014
1290 F V — ( Manual Hemostaza ) 18.86 7/1/2014
1291 F V — ( Manual Hemostaza ) 18.86 7/1/2014
1292 F V — ( Manual Hemostaza ) 18.86 7/1/2014
1293 F V — ( Manual Hemostaza ) 18.86 7/1/2014
1294 F VIII — ( Manual Hemostaza ) 28.47 7/1/2014
1295 F VIII — ( Manual Hemostaza ) 28.47 7/1/2014
1296 F VIII — ( Manual Hemostaza ) 28.47 7/1/2014
1297 F VIII — ( Manual Hemostaza ) 28.47 7/1/2014
1298 F VIII — ( Manual Hemostaza ) 28.47 7/1/2014
1299 F VIII — ( Manual Hemostaza ) 28.47 7/1/2014
1300 F XI — ( Manual Hemostaza ) 19.79 7/1/2014
1301 F XI — ( Manual Hemostaza ) 19.79 7/1/2014
1302 F XI — ( Manual Hemostaza ) 19.79 7/1/2014
1303 F XI — ( Manual Hemostaza ) 19.79 7/1/2014
1304 F XI — ( Manual Hemostaza ) 19.79 7/1/2014
1305 F XI — ( Manual Hemostaza ) 19.79 7/1/2014
1306 F XII — ( Manual Hemostaza ) 19.79 7/1/2014
1307 F XII — ( Manual Hemostaza ) 19.79 7/1/2014
1308 F XII — ( Manual Hemostaza ) 19.79 7/1/2014
1309 F XII — ( Manual Hemostaza ) 19.79 7/1/2014
1310 F XII — ( Manual Hemostaza ) 19.79 7/1/2014
1311 F XII — ( Manual Hemostaza ) 19.79 7/1/2014
1312 FDP — ( Manual Hemostaza ) 8.7 7/1/2014
1313 FDP — ( Manual Hemostaza ) 8.7 7/1/2014
1314 FDP — ( Manual Hemostaza ) 8.7 7/1/2014
1315 FDP — ( Manual Hemostaza ) 8.7 7/1/2014
1316 FDP — ( Manual Hemostaza ) 8.7 7/1/2014
1317 FDP — ( Manual Hemostaza ) 8.7 7/1/2014
1318 PAI — ( Manual Hemostaza ) 54.14 7/1/2014
1319 PAI — ( Manual Hemostaza ) 54.14 7/1/2014
1320 PAI — ( Manual Hemostaza ) 54.14 7/1/2014
1321 PAI — ( Manual Hemostaza ) 54.14 7/1/2014
1322 PAI — ( Manual Hemostaza ) 54.14 7/1/2014
1323 PAI — ( Manual Hemostaza ) 54.14 7/1/2014
1324 Pc — ( Manual Hemostaza ) 31.73 7/1/2014
1325 Pc — ( Manual Hemostaza ) 31.73 7/1/2014
1326 Pc — ( Manual Hemostaza ) 31.73 7/1/2014
1327 Pc — ( Manual Hemostaza ) 31.73 7/1/2014
1328 Pc — ( Manual Hemostaza ) 31.73 7/1/2014
1329 Pc — ( Manual Hemostaza ) 31.73 7/1/2014
1330 PDF — ( Manual Hemostaza ) 8.7 7/1/2014
1331 PDF — ( Manual Hemostaza ) 8.7 7/1/2014
1332 PDF — ( Manual Hemostaza ) 8.7 7/1/2014
1333 PDF — ( Manual Hemostaza ) 8.7 7/1/2014
1334 PDF — ( Manual Hemostaza ) 8.7 7/1/2014
1335 PDF — ( Manual Hemostaza ) 8.7 7/1/2014
1336 ProCGlobal — ( Manual Hemostaza ) 24.07 7/1/2014
1337 ProCGlobal — ( Manual Hemostaza ) 24.07 7/1/2014
1338 ProCGlobal — ( Manual Hemostaza ) 24.07 7/1/2014
1339 ProCGlobal — ( Manual Hemostaza ) 24.07 7/1/2014
1340 ProCGlobal — ( Manual Hemostaza ) 24.07 7/1/2014
1341 ProCGlobal — ( Manual Hemostaza ) 24.07 7/1/2014
1342 Ps — ( Manual Hemostaza ) 44.45 7/1/2014
1343 Ps — ( Manual Hemostaza ) 44.45 7/1/2014
1344 Ps — ( Manual Hemostaza ) 44.45 7/1/2014
1345 Ps — ( Manual Hemostaza ) 44.45 7/1/2014
1346 Ps — ( Manual Hemostaza ) 44.45 7/1/2014
1347 Ps — ( Manual Hemostaza ) 44.45 7/1/2014
1348 T.S — ( Manual Hemostaza ) 5 7/1/2014
1349 T.S — ( Manual Hemostaza ) 5 7/1/2014
1350 T.S — ( Manual Hemostaza ) 5 7/1/2014
1351 T.S — ( Manual Hemostaza ) 5 7/1/2014
1352 T.S — ( Manual Hemostaza ) 5 7/1/2014
1353 T.S — ( Manual Hemostaza ) 5 7/1/2014
1354 TLCE — ( Manual Hemostaza ) 9 7/1/2014
1355 TLCE — ( Manual Hemostaza ) 9 7/1/2014
1356 TLCE — ( Manual Hemostaza ) 9 7/1/2014
1357 TLCE — ( Manual Hemostaza ) 9 7/1/2014
1358 TLCE — ( Manual Hemostaza ) 9 7/1/2014
1359 TLCE — ( Manual Hemostaza ) 9 7/1/2014
1360 TMF — ( Manual Hemostaza ) 9.17 7/1/2014
1361 TMF — ( Manual Hemostaza ) 9.17 7/1/2014
1362 TMF — ( Manual Hemostaza ) 9.17 7/1/2014
1363 TMF — ( Manual Hemostaza ) 9.17 7/1/2014
1364 TMF — ( Manual Hemostaza ) 9.17 7/1/2014
1365 TMF — ( Manual Hemostaza ) 9.17 7/1/2014
1366 TQ — ( Manual Hemostaza ) 11.17 7/1/2014
1367 TQ — ( Manual Hemostaza ) 11.17 7/1/2014
1368 TQ — ( Manual Hemostaza ) 11.17 7/1/2014
1369 TQ — ( Manual Hemostaza ) 11.17 7/1/2014
1370 TQ — ( Manual Hemostaza ) 11.17 7/1/2014
1371 TQ — ( Manual Hemostaza ) 11.17 7/1/2014
1372 Vascozitate serica — ( Manual Hemostaza ) 9.1 7/1/2014
1373 Vascozitate serica — ( Manual Hemostaza ) 9.1 7/1/2014
1374 Vascozitate serica — ( Manual Hemostaza ) 9.1 7/1/2014
1375 Vascozitate serica — ( Manual Hemostaza ) 9.1 7/1/2014
1376 Vascozitate serica — ( Manual Hemostaza ) 9.1 7/1/2014
1377 Vascozitate serica — ( Manual Hemostaza ) 9.1 7/1/2014
1378 APTT — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 11.58 7/1/2014
1379 APTT — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 11.58 7/1/2014
1380 APTT — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 11.58 7/1/2014
1381 APTT — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 11.58 7/1/2014
1382 APTT — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 11.58 7/1/2014
1383 APTT — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 11.58 7/1/2014
1384 Fibrinogen — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 11.33 7/1/2014
1385 Fibrinogen — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 11.33 7/1/2014
1386 Fibrinogen — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 11.33 7/1/2014
1387 Fibrinogen — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 11.33 7/1/2014
1388 Fibrinogen — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 11.33 7/1/2014
1389 Fibrinogen — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 11.33 7/1/2014
1390 LA — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 29.88 7/1/2014
1391 LA — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 29.88 7/1/2014
1392 LA — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 29.88 7/1/2014
1393 LA — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 29.88 7/1/2014
1394 LA — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 29.88 7/1/2014
1395 LA — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 29.88 7/1/2014
1396 LA 2 — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 49.28 7/1/2014
1397 LA 2 — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 49.28 7/1/2014
1398 LA 2 — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 49.28 7/1/2014
1399 LA 2 — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 49.28 7/1/2014
1400 LA 2 — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 49.28 7/1/2014
1401 LA 2 — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 49.28 7/1/2014
1402 PT — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 11.17 7/1/2014
1403 PT — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 11.17 7/1/2014
1404 PT — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 11.17 7/1/2014
1405 PT — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 11.17 7/1/2014
1406 PT — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 11.17 7/1/2014
1407 PT — ( Sysmex CA 1500 – Hemostaza ) 11.17 7/1/2014
1408 APTT — ( Sysmex CS 2100h ) 11.58 7/1/2014
1409 APTT — ( Sysmex CS 2100h ) 11.58 7/1/2014
1410 APTT — ( Sysmex CS 2100h ) 11.58 7/1/2014
1411 APTT — ( Sysmex CS 2100h ) 11.58 7/1/2014
1412 APTT — ( Sysmex CS 2100h ) 11.58 7/1/2014
1413 APTT — ( Sysmex CS 2100h ) 11.58 7/1/2014
1414 D.Dimeri — ( Sysmex CS 2100h ) 68.36 7/1/2014
1415 D.Dimeri — ( Sysmex CS 2100h ) 68.36 7/1/2014
1416 D.Dimeri — ( Sysmex CS 2100h ) 68.36 7/1/2014
1417 D.Dimeri — ( Sysmex CS 2100h ) 68.36 7/1/2014
1418 D.Dimeri — ( Sysmex CS 2100h ) 68.36 7/1/2014
1419 D.Dimeri — ( Sysmex CS 2100h ) 68.36 7/1/2014
1420 D.Dimeri — ( Sysmex CS 2100h ) 68.36 7/1/2014
1421 D.Dimeri — ( Sysmex CS 2100h ) 68.36 7/1/2014
1422 D.Dimeri — ( Sysmex CS 2100h ) 68.36 7/1/2014
1423 D.Dimeri — ( Sysmex CS 2100h ) 68.36 7/1/2014
1424 D.Dimeri — ( Sysmex CS 2100h ) 68.36 7/1/2014
1425 D.Dimeri — ( Sysmex CS 2100h ) 68.36 7/1/2014
1426 Fibrinogen — ( Sysmex CS 2100h ) 11.33 7/1/2014
1427 Fibrinogen — ( Sysmex CS 2100h ) 11.33 7/1/2014
1428 Fibrinogen — ( Sysmex CS 2100h ) 11.33 7/1/2014
1429 Fibrinogen — ( Sysmex CS 2100h ) 11.33 7/1/2014
1430 Fibrinogen — ( Sysmex CS 2100h ) 11.33 7/1/2014
1431 Fibrinogen — ( Sysmex CS 2100h ) 11.33 7/1/2014
1432 Fibrinogen sec — ( Sysmex CS 2100h ) 11.33 7/1/2014
1433 Fibrinogen sec — ( Sysmex CS 2100h ) 11.33 7/1/2014
1434 Fibrinogen sec — ( Sysmex CS 2100h ) 11.33 7/1/2014
1435 Fibrinogen sec — ( Sysmex CS 2100h ) 11.33 7/1/2014
1436 Fibrinogen sec — ( Sysmex CS 2100h ) 11.33 7/1/2014
1437 Fibrinogen sec — ( Sysmex CS 2100h ) 11.33 7/1/2014
1438 PT sec — ( Sysmex CS 2100h ) 11.17 7/1/2014
1439 PT sec — ( Sysmex CS 2100h ) 11.17 7/1/2014
1440 PT sec — ( Sysmex CS 2100h ) 11.17 7/1/2014
1441 PT sec — ( Sysmex CS 2100h ) 11.17 7/1/2014
1442 PT sec — ( Sysmex CS 2100h ) 11.17 7/1/2014
1443 PT sec — ( Sysmex CS 2100h ) 11.17 7/1/2014
1444 PT% — ( Sysmex CS 2100h ) 11.17 7/1/2014
1445 PT% — ( Sysmex CS 2100h ) 11.17 7/1/2014
1446 PT% — ( Sysmex CS 2100h ) 11.17 7/1/2014
1447 PT% — ( Sysmex CS 2100h ) 11.17 7/1/2014
1448 PT% — ( Sysmex CS 2100h ) 11.17 7/1/2014
1449 PT% — ( Sysmex CS 2100h ) 11.17 7/1/2014
1450 PT/INR — ( Sysmex CS 2100h ) 11.17 7/1/2014
1451 PT/INR — ( Sysmex CS 2100h ) 11.17 7/1/2014
1452 PT/INR — ( Sysmex CS 2100h ) 11.17 7/1/2014
1453 PT/INR — ( Sysmex CS 2100h ) 11.17 7/1/2014
1454 PT/INR — ( Sysmex CS 2100h ) 11.17 7/1/2014
1455 PT/INR — ( Sysmex CS 2100h ) 11.17 7/1/2014
1456 AFP — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1457 AFP — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1458 AFP — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1459 AFP — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1460 AFP — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1461 AFP — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1462 Ag.HBe — ( Arhitect i2000 ) 25 7/1/2014
1463 Ag.HBe — ( Arhitect i2000 ) 25 7/1/2014
1464 Ag.HBe — ( Arhitect i2000 ) 25 7/1/2014
1465 Ag.HBe — ( Arhitect i2000 ) 25 7/1/2014
1466 Ag.HBe — ( Arhitect i2000 ) 25 7/1/2014
1467 Ag.HBe — ( Arhitect i2000 ) 25 7/1/2014
1468 Ag.HBs — ( Arhitect i2000 ) 20 7/1/2014
1469 Ag.HBs — ( Arhitect i2000 ) 20 7/1/2014
1470 Ag.HBs — ( Arhitect i2000 ) 20 7/1/2014
1471 Ag.HBs — ( Arhitect i2000 ) 20 7/1/2014
1472 Ag.HBs — ( Arhitect i2000 ) 20 7/1/2014
1473 Ag.HBs — ( Arhitect i2000 ) 20 7/1/2014
1474 Anti HBc — ( Arhitect i2000 ) 25 7/1/2014
1475 Anti HBc — ( Arhitect i2000 ) 25 7/1/2014
1476 Anti HBc — ( Arhitect i2000 ) 25 7/1/2014
1477 Anti HBc — ( Arhitect i2000 ) 25 7/1/2014
1478 Anti HBc — ( Arhitect i2000 ) 25 7/1/2014
1479 Anti HBc — ( Arhitect i2000 ) 25 7/1/2014
1480 Anti HBe — ( Arhitect i2000 ) 25 7/1/2014
1481 Anti HBe — ( Arhitect i2000 ) 25 7/1/2014
1482 Anti HBe — ( Arhitect i2000 ) 25 7/1/2014
1483 Anti HBe — ( Arhitect i2000 ) 25 7/1/2014
1484 Anti HBe — ( Arhitect i2000 ) 25 7/1/2014
1485 Anti HBe — ( Arhitect i2000 ) 25 7/1/2014
1486 Anti HBs — ( Arhitect i2000 ) 20 7/1/2014
1487 Anti HBs — ( Arhitect i2000 ) 20 7/1/2014
1488 Anti HBs — ( Arhitect i2000 ) 20 7/1/2014
1489 Anti HBs — ( Arhitect i2000 ) 20 7/1/2014
1490 Anti HBs — ( Arhitect i2000 ) 20 7/1/2014
1491 Anti HBs — ( Arhitect i2000 ) 20 7/1/2014
1492 Anti HCV — ( Arhitect i2000 ) 40 7/1/2014
1493 Anti HCV — ( Arhitect i2000 ) 40 7/1/2014
1494 Anti HCV — ( Arhitect i2000 ) 40 7/1/2014
1495 Anti HCV — ( Arhitect i2000 ) 40 7/1/2014
1496 Anti HCV — ( Arhitect i2000 ) 40 7/1/2014
1497 Anti HCV — ( Arhitect i2000 ) 40 7/1/2014
1498 CA15-3 — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1499 CA15-3 — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1500 CA15-3 — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1501 CA15-3 — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1502 CA15-3 — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1503 CA15-3 — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1504 CA19-9 — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1505 CA19-9 — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1506 CA19-9 — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1507 CA19-9 — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1508 CA19-9 — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1509 CA19-9 — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1510 CEA — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1511 CEA — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1512 CEA — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1513 CEA — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1514 CEA — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1515 CEA — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1516 Ciclosporinei (Neoral) — ( Arhitect i2000 ) 200 7/1/2014
1517 Ciclosporinei (Neoral) — ( Arhitect i2000 ) 200 7/1/2014
1518 Ciclosporinei (Neoral) — ( Arhitect i2000 ) 200 7/1/2014
1519 Ciclosporinei (Neoral) — ( Arhitect i2000 ) 200 7/1/2014
1520 Ciclosporinei (Neoral) — ( Arhitect i2000 ) 200 7/1/2014
1521 Ciclosporinei (Neoral) — ( Arhitect i2000 ) 200 7/1/2014
1522 CMV IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1523 CMV IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1524 CMV IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1525 CMV IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1526 CMV IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1527 CMV IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1528 CMV IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1529 CMV IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1530 CMV IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1531 CMV IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1532 CMV IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1533 CMV IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1534 EBV IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1535 EBV IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1536 EBV IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1537 EBV IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1538 EBV IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1539 EBV IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1540 EBV IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1541 EBV IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1542 EBV IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1543 EBV IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1544 EBV IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1545 EBV IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1546 HAV – IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1547 HAV – IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1548 HAV – IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1549 HAV – IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1550 HAV – IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1551 HAV – IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1552 HAV IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1553 HAV IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1554 HAV IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1555 HAV IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1556 HAV IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1557 HAV IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1558 HBc – IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1559 HBc – IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1560 HBc – IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1561 HBc – IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1562 HBc – IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1563 HBc – IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1564 HIV — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1565 HIV — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1566 HIV — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1567 HIV — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1568 HIV — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1569 HIV — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1570 HTLV I/II — ( Arhitect i2000 ) 35 7/1/2014
1571 HTLV I/II — ( Arhitect i2000 ) 35 7/1/2014
1572 HTLV I/II — ( Arhitect i2000 ) 35 7/1/2014
1573 HTLV I/II — ( Arhitect i2000 ) 35 7/1/2014
1574 HTLV I/II — ( Arhitect i2000 ) 35 7/1/2014
1575 HTLV I/II — ( Arhitect i2000 ) 35 7/1/2014
1576 PSA FREE — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1577 PSA FREE — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1578 PSA FREE — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1579 PSA FREE — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1580 PSA FREE — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1581 PSA FREE — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1582 PSA TOTAL — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1583 PSA TOTAL — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1584 PSA TOTAL — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1585 PSA TOTAL — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1586 PSA TOTAL — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1587 PSA TOTAL — ( Arhitect i2000 ) 50 7/1/2014
1588 Sirolimus — ( Arhitect i2000 ) 200 7/1/2014
1589 Sirolimus — ( Arhitect i2000 ) 200 7/1/2014
1590 Sirolimus — ( Arhitect i2000 ) 200 7/1/2014
1591 Sirolimus — ( Arhitect i2000 ) 200 7/1/2014
1592 Sirolimus — ( Arhitect i2000 ) 200 7/1/2014
1593 Sirolimus — ( Arhitect i2000 ) 200 7/1/2014
1594 Tacrolimus — ( Arhitect i2000 ) 200 7/1/2014
1595 Tacrolimus — ( Arhitect i2000 ) 200 7/1/2014
1596 Tacrolimus — ( Arhitect i2000 ) 200 7/1/2014
1597 Tacrolimus — ( Arhitect i2000 ) 200 7/1/2014
1598 Tacrolimus — ( Arhitect i2000 ) 200 7/1/2014
1599 Tacrolimus — ( Arhitect i2000 ) 200 7/1/2014
1600 Toxoplasma IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1601 Toxoplasma IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1602 Toxoplasma IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1603 Toxoplasma IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1604 Toxoplasma IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1605 Toxoplasma IgG — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1606 Toxoplasma IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1607 Toxoplasma IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1608 Toxoplasma IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1609 Toxoplasma IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1610 Toxoplasma IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1611 Toxoplasma IgM — ( Arhitect i2000 ) 30 7/1/2014
1612 AFP — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1613 AFP — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1614 AFP — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1615 AFP — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1616 AFP — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1617 AFP — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1618 Anti-HBc — ( Beckman Coulter Access 2 ) 25 1/1/2014
1619 Anti-HBc — ( Beckman Coulter Access 2 ) 25 1/1/2014
1620 Anti-HBc — ( Beckman Coulter Access 2 ) 25 1/1/2014
1621 Anti-HBc — ( Beckman Coulter Access 2 ) 25 1/1/2014
1622 Anti-HBc — ( Beckman Coulter Access 2 ) 25 1/1/2014
1623 Anti-HBc — ( Beckman Coulter Access 2 ) 25 1/1/2014
1624 Anti-HBs — ( Beckman Coulter Access 2 ) 20 1/1/2014
1625 Anti-HBs — ( Beckman Coulter Access 2 ) 20 1/1/2014
1626 Anti-HBs — ( Beckman Coulter Access 2 ) 20 1/1/2014
1627 Anti-HBs — ( Beckman Coulter Access 2 ) 20 1/1/2014
1628 Anti-HBs — ( Beckman Coulter Access 2 ) 20 1/1/2014
1629 Anti-HBs — ( Beckman Coulter Access 2 ) 20 1/1/2014
1630 CA 125 — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1631 CA 125 — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1632 CA 125 — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1633 CA 125 — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1634 CA 125 — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1635 CA 125 — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1636 CA 15-3 — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1637 CA 15-3 — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1638 CA 15-3 — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1639 CA 15-3 — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1640 CA 15-3 — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1641 CA 15-3 — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1642 CEA — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1643 CEA — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1644 CEA — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1645 CEA — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1646 CEA — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1647 CEA — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1648 CMV IgG — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1649 CMV IgG — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1650 CMV IgG — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1651 CMV IgG — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1652 CMV IgG — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1653 CMV IgG — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1654 CMV IgM — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1655 CMV IgM — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1656 CMV IgM — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1657 CMV IgM — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1658 CMV IgM — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1659 CMV IgM — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1660 HAV IgG — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1661 HAV IgG — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1662 HAV IgG — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1663 HAV IgG — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1664 HAV IgG — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1665 HAV IgG — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1666 HAV-IgM — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1667 HAV-IgM — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1668 HAV-IgM — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1669 HAV-IgM — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1670 HAV-IgM — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1671 HAV-IgM — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1672 PSA Total — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1673 PSA Total — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1674 PSA Total — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1675 PSA Total — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1676 PSA Total — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1677 PSA Total — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1678 PSA-FREE — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1679 PSA-FREE — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1680 PSA-FREE — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1681 PSA-FREE — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1682 PSA-FREE — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1683 PSA-FREE — ( Beckman Coulter Access 2 ) 50 1/1/2014
1684 Rub-IgG — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1685 Rub-IgG — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1686 Rub-IgG — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1687 Rub-IgG — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1688 Rub-IgG — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1689 Rub-IgG — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1690 Rub-IgM — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1691 Rub-IgM — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1692 Rub-IgM — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1693 Rub-IgM — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1694 Rub-IgM — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1695 Rub-IgM — ( Beckman Coulter Access 2 ) 30 1/1/2014
1696 Anticorpi citotoxici identificare — ( Diagnostic HLA ) 1000 7/1/2014
1697 Anticorpi citotoxici identificare — ( Diagnostic HLA ) 1000 7/1/2014
1698 Anticorpi citotoxici identificare — ( Diagnostic HLA ) 1000 7/1/2014
1699 Anticorpi citotoxici identificare — ( Diagnostic HLA ) 1000 7/1/2014
1700 Anticorpi citotoxici identificare — ( Diagnostic HLA ) 1000 7/1/2014
1701 Anticorpi citotoxici identificare — ( Diagnostic HLA ) 1000 7/1/2014
1702 Anticorpi citotoxici screening — ( Diagnostic HLA ) 150 7/1/2014
1703 Anticorpi citotoxici screening — ( Diagnostic HLA ) 150 7/1/2014
1704 Anticorpi citotoxici screening — ( Diagnostic HLA ) 150 7/1/2014
1705 Anticorpi citotoxici screening — ( Diagnostic HLA ) 150 7/1/2014
1706 Anticorpi citotoxici screening — ( Diagnostic HLA ) 150 7/1/2014
1707 Anticorpi citotoxici screening — ( Diagnostic HLA ) 150 7/1/2014
1708 Autocrossmatch — ( Diagnostic HLA ) 1500 7/1/2014
1709 Autocrossmatch — ( Diagnostic HLA ) 1500 7/1/2014
1710 Autocrossmatch — ( Diagnostic HLA ) 1500 7/1/2014
1711 Autocrossmatch — ( Diagnostic HLA ) 1500 7/1/2014
1712 Autocrossmatch — ( Diagnostic HLA ) 1500 7/1/2014
1713 Autocrossmatch — ( Diagnostic HLA ) 1500 7/1/2014
1714 Chimerism — ( Diagnostic HLA ) 800 7/1/2014
1715 Chimerism — ( Diagnostic HLA ) 800 7/1/2014
1716 Chimerism — ( Diagnostic HLA ) 800 7/1/2014
1717 Chimerism — ( Diagnostic HLA ) 800 7/1/2014
1718 Chimerism — ( Diagnostic HLA ) 800 7/1/2014
1719 Chimerism — ( Diagnostic HLA ) 800 7/1/2014
1720 Crossmatch — ( Diagnostic HLA ) 1500 7/1/2014
1721 Crossmatch — ( Diagnostic HLA ) 1500 7/1/2014
1722 Crossmatch — ( Diagnostic HLA ) 1500 7/1/2014
1723 Crossmatch — ( Diagnostic HLA ) 1500 7/1/2014
1724 Crossmatch — ( Diagnostic HLA ) 1500 7/1/2014
1725 Crossmatch — ( Diagnostic HLA ) 1500 7/1/2014
1726 Genotipare Gene KIR — ( Diagnostic HLA ) 420 7/1/2014
1727 Genotipare Gene KIR — ( Diagnostic HLA ) 420 7/1/2014
1728 Genotipare Gene KIR — ( Diagnostic HLA ) 420 7/1/2014
1729 Genotipare Gene KIR — ( Diagnostic HLA ) 420 7/1/2014
1730 Genotipare Gene KIR — ( Diagnostic HLA ) 420 7/1/2014
1731 Genotipare Gene KIR — ( Diagnostic HLA ) 420 7/1/2014
1732 HLA-A HIGH REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 700 7/1/2015
1733 HLA-A HIGH REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 700 7/1/2015
1734 HLA-A HIGH REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 700 7/1/2015
1735 HLA-A LOW REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 250 7/1/2015
1736 HLA-A LOW REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 250 7/1/2015
1737 HLA-A LOW REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 250 7/1/2015
1738 HLA-A SBT — ( Diagnostic HLA ) 400 7/1/2015
1739 HLA-A SBT — ( Diagnostic HLA ) 400 7/1/2015
1740 HLA-A SBT — ( Diagnostic HLA ) 400 7/1/2015
1741 HLA-B HIGH REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 700 7/1/2015
1742 HLA-B HIGH REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 700 7/1/2015
1743 HLA-B HIGH REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 700 7/1/2015
1744 HLA-B LOW REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 250 7/1/2015
1745 HLA-B LOW REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 250 7/1/2015
1746 HLA-B LOW REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 250 7/1/2015
1747 HLA-B SBT — ( Diagnostic HLA ) 400 7/1/2015
1748 HLA-B SBT — ( Diagnostic HLA ) 400 7/1/2015
1749 HLA-B SBT — ( Diagnostic HLA ) 400 7/1/2015
1750 HLA-C HIGH REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 700 7/1/2015
1751 HLA-C HIGH REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 700 7/1/2015
1752 HLA-C HIGH REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 700 7/1/2015
1753 HLA-C LOW REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 250 7/1/2015
1754 HLA-C LOW REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 250 7/1/2015
1755 HLA-C LOW REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 250 7/1/2015
1756 HLA-C SBT — ( Diagnostic HLA ) 400 7/1/2015
1757 HLA-C SBT — ( Diagnostic HLA ) 400 7/1/2015
1758 HLA-C SBT — ( Diagnostic HLA ) 400 7/1/2015
1759 HLA-DPB1 HIGH REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 700 7/1/2015
1760 HLA-DPB1 HIGH REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 700 7/1/2015
1761 HLA-DPB1 HIGH REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 700 7/1/2015
1762 HLA-DPB1 LOW REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 250 7/1/2015
1763 HLA-DPB1 LOW REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 250 7/1/2015
1764 HLA-DPB1 LOW REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 250 7/1/2015
1765 HLA-DPB1 SBT — ( Diagnostic HLA ) 400 7/1/2015
1766 HLA-DPB1 SBT — ( Diagnostic HLA ) 400 7/1/2015
1767 HLA-DPB1 SBT — ( Diagnostic HLA ) 400 7/1/2015
1768 HLA-DQB1 HIGH REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 700 7/1/2015
1769 HLA-DQB1 HIGH REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 700 7/1/2015
1770 HLA-DQB1 HIGH REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 700 7/1/2015
1771 HLA-DQB1 LOW REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 250 7/1/2015
1772 HLA-DQB1 LOW REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 250 7/1/2015
1773 HLA-DQB1 LOW REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 250 7/1/2015
1774 HLA-DQB1 SBT — ( Diagnostic HLA ) 400 7/1/2015
1775 HLA-DQB1 SBT — ( Diagnostic HLA ) 400 7/1/2015
1776 HLA-DQB1 SBT — ( Diagnostic HLA ) 400 7/1/2015
1777 HLA-DRB1 HIGH REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 700 7/1/2015
1778 HLA-DRB1 HIGH REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 700 7/1/2015
1779 HLA-DRB1 HIGH REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 700 7/1/2015
1780 HLA-DRB1 LOW REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 250 7/1/2015
1781 HLA-DRB1 LOW REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 250 7/1/2015
1782 HLA-DRB1 LOW REZOLUTION — ( Diagnostic HLA ) 250 7/1/2015
1783 HLA-DRB1 SBT — ( Diagnostic HLA ) 400 7/1/2015
1784 HLA-DRB1 SBT — ( Diagnostic HLA ) 400 7/1/2015
1785 HLA-DRB1 SBT — ( Diagnostic HLA ) 400 7/1/2015
1786 ADN BKV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1787 ADN BKV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1788 ADN BKV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1789 ADN BKV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1790 ADN BKV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1791 ADN BKV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1792 ADN CMV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1793 ADN CMV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1794 ADN CMV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1795 ADN CMV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1796 ADN CMV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1797 ADN CMV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1798 ADN EBV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1799 ADN EBV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1800 ADN EBV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1801 ADN EBV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1802 ADN EBV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1803 ADN EBV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1804 ADN HSV1 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1805 ADN HSV1 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1806 ADN HSV1 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1807 ADN HSV1 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1808 ADN HSV1 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1809 ADN HSV1 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1810 ADN HSV2 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1811 ADN HSV2 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1812 ADN HSV2 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1813 ADN HSV2 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1814 ADN HSV2 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1815 ADN HSV2 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1816 ADN JCV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1817 ADN JCV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1818 ADN JCV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1819 ADN JCV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1820 ADN JCV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1821 ADN JCV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1822 ADN Parvovirus B19 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1823 ADN Parvovirus B19 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1824 ADN Parvovirus B19 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1825 ADN Parvovirus B19 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1826 ADN Parvovirus B19 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1827 ADN Parvovirus B19 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1828 ADN Toxoplasma — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1829 ADN Toxoplasma — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1830 ADN Toxoplasma — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1831 ADN Toxoplasma — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1832 ADN Toxoplasma — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1833 ADN Toxoplasma — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1834 ADN VHB* — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1835 ADN VHB* — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1836 ADN VHB* — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1837 ADN VHB* — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1838 ADN VHB* — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1839 ADN VHB* — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1840 ADN VZV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1841 ADN VZV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1842 ADN VZV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1843 ADN VZV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1844 ADN VZV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1845 ADN VZV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1846 ADN-Adenovirus — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1847 ADN-Adenovirus — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1848 ADN-Adenovirus — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1849 ADN-Adenovirus — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1850 ADN-Adenovirus — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1851 ADN-Adenovirus — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1852 ADN-HHV6 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1853 ADN-HHV6 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1854 ADN-HHV6 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1855 ADN-HHV6 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1856 ADN-HHV6 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1857 ADN-HHV6 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1858 ADN-HHV8 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1859 ADN-HHV8 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1860 ADN-HHV8 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1861 ADN-HHV8 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1862 ADN-HHV8 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1863 ADN-HHV8 — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1864 Anti-VHD — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 30 7/1/2014
1865 Anti-VHD — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 30 7/1/2014
1866 Anti-VHD — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 30 7/1/2014
1867 Anti-VHD — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 30 7/1/2014
1868 Anti-VHD — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 30 7/1/2014
1869 Anti-VHD — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 30 7/1/2014
1870 ARN HTLV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1871 ARN HTLV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1872 ARN HTLV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1873 ARN HTLV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1874 ARN HTLV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1875 ARN HTLV — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1876 ARN VHD — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1877 ARN VHD — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1878 ARN VHD — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1879 ARN VHD — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1880 ARN VHD — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1881 ARN VHD — ( Manual Diagnostic Virusologic ) 500 7/1/2014
1882 Leucemie Mieloida Cronica — ( Manual Biologie Moleculara ) 700 1/7/2014
1883 Leucemie Mieloida Cronica — ( Manual Biologie Moleculara ) 700 1/7/2014
1884 Leucemie Mieloida Cronica — ( Manual Biologie Moleculara ) 700 1/7/2014
1885 Leucemie Mieloida Cronica — ( Manual Biologie Moleculara ) 700 1/7/2014
1886 Leucemie Mieloida Cronica — ( Manual Biologie Moleculara ) 700 1/7/2014
1887 Leucemie Mieloida Cronica — ( Manual Biologie Moleculara ) 700 1/7/2014
1888 Leucemii Acute — ( Manual Biologie Moleculara ) 420 1/7/2014
1889 Leucemii Acute — ( Manual Biologie Moleculara ) 420 1/7/2014
1890 Leucemii Acute — ( Manual Biologie Moleculara ) 420 1/7/2014
1891 Leucemii Acute — ( Manual Biologie Moleculara ) 420 1/7/2014
1892 Leucemii Acute — ( Manual Biologie Moleculara ) 420 1/7/2014
1893 Leucemii Acute — ( Manual Biologie Moleculara ) 420 1/7/2014
1894 Sindroame Mieloproliferative — ( Manual Biologie Moleculara ) 120 1/7/2014
1895 Sindroame Mieloproliferative — ( Manual Biologie Moleculara ) 120 1/7/2014
1896 Sindroame Mieloproliferative — ( Manual Biologie Moleculara ) 120 1/7/2014
1897 Sindroame Mieloproliferative — ( Manual Biologie Moleculara ) 120 1/7/2014
1898 Sindroame Mieloproliferative — ( Manual Biologie Moleculara ) 120 1/7/2014
1899 Sindroame Mieloproliferative — ( Manual Biologie Moleculara ) 120 1/7/2014
1900 AFP — ( Advia Centaur XP ) 30 7/1/2014
1901 Ag.HBe — ( Advia Centaur XP ) 77 7/1/2014
1902 Ag.HBs — ( Advia Centaur XP ) 32 7/1/2014
1903 antiHBc — ( Advia Centaur XP ) 32 7/1/2014
1904 antiHBs — ( Advia Centaur XP ) 35 7/1/2014
1905 AntiTG — ( Advia Centaur XP ) 50 7/1/2014
1906 antiVHC — ( Advia Centaur XP ) 61 7/1/2014
1907 antiVHC — ( Advia Centaur XP ) 61 7/1/2014
1908 aTPO — ( Advia Centaur XP ) 50 7/1/2014
1909 CA 125 — ( Advia Centaur XP ) 36 7/1/2014
1910 CA 15-3 — ( Advia Centaur XP ) 36 7/1/2014
1911 CA 19-9 — ( Advia Centaur XP ) 36 7/1/2014
1912 CEA — ( Advia Centaur XP ) 35 7/1/2014
1913 COR — ( Advia Centaur XP ) 26 7/1/2014
1914 Feritina — ( Advia Centaur XP ) 28 7/1/2014
1915 Folat — ( Advia Centaur XP ) 39 7/1/2014
1916 FT3 — ( Advia Centaur XP ) 25 7/1/2014
1917 FT4 — ( Advia Centaur XP ) 23 7/1/2014
1918 HCY — ( Advia Centaur XP ) 138 7/1/2014
1919 HIV Combi — ( Advia Centaur XP ) 43 7/1/2014
1920 iPTH — ( Advia Centaur XP ) 40 7/1/2014
1921 PSA Total — ( Advia Centaur XP ) 29 7/1/2014
1922 RubIgG — ( Advia Centaur XP ) 43 7/1/2014
1923 TOX IgG — ( Advia Centaur XP ) 40 7/1/2014
1924 TSH — ( Advia Centaur XP ) 23 7/1/2014
1925 Vit.B12 — ( Advia Centaur XP ) 39 7/1/2014
1926 Hemoleucograma — ( Celltac Pedriatrie ) 14 7/1/2014
1927 Hemoleucograma — ( Celltac Pedriatrie ) 14 7/1/2014
1928 Hemoleucograma — ( Celltac Pedriatrie ) 14 7/1/2014
1929 Hemoleucograma — ( Celltac Pedriatrie ) 14 7/1/2014
1930 Hemoleucograma — ( Celltac Pedriatrie ) 14 7/1/2014
1931 Hemoleucograma — ( Celltac Pedriatrie ) 14 7/1/2014
1932 Examen biochimic urina — ( Clinitek ) 15 7/1/2014
1933 Examen biochimic urina — ( Clinitek ) 15 7/1/2014
1934 Examen biochimic urina — ( Clinitek ) 15 7/1/2014
1935 Examen biochimic urina — ( Clinitek ) 15 7/1/2014
1936 Examen biochimic urina — ( Clinitek ) 15 7/1/2014
1937 Examen biochimic urina — ( Clinitek ) 15 7/1/2014
1938 APTT — ( Coatron A4 ) 12 7/1/2014
1939 APTT — ( Coatron A4 ) 12 7/1/2014
1940 APTT — ( Coatron A4 ) 12 7/1/2014
1941 APTT — ( Coatron A4 ) 12 7/1/2014
1942 APTT — ( Coatron A4 ) 12 7/1/2014
1943 APTT — ( Coatron A4 ) 12 7/1/2014
1944 Fibrinogen — ( Coatron A4 ) 13 7/1/2014
1945 Fibrinogen — ( Coatron A4 ) 13 7/1/2014
1946 Fibrinogen — ( Coatron A4 ) 13 7/1/2014
1947 Fibrinogen — ( Coatron A4 ) 13 7/1/2014
1948 Fibrinogen — ( Coatron A4 ) 13 7/1/2014
1949 Fibrinogen — ( Coatron A4 ) 13 7/1/2014
1950 Fibrinogen — ( Coatron A4 ) 13 7/1/2014
1951 Fibrinogen — ( Coatron A4 ) 13 7/1/2014
1952 Fibrinogen — ( Coatron A4 ) 13 7/1/2014
1953 Fibrinogen — ( Coatron A4 ) 13 7/1/2014
1954 Fibrinogen — ( Coatron A4 ) 13 7/1/2014
1955 Fibrinogen — ( Coatron A4 ) 13 7/1/2014
1956 Fibrinogen — ( Coatron A4 ) 13 7/1/2014
1957 Fibrinogen — ( Coatron A4 ) 13 7/1/2014
1958 Fibrinogen — ( Coatron A4 ) 13 7/1/2014
1959 Fibrinogen — ( Coatron A4 ) 13 7/1/2014
1960 Fibrinogen — ( Coatron A4 ) 13 7/1/2014
1961 Fibrinogen — ( Coatron A4 ) 13 7/1/2014
1962 PT/INR — ( Coatron A4 ) 15 7/1/2014
1963 PT/INR — ( Coatron A4 ) 15 7/1/2014
1964 PT/INR — ( Coatron A4 ) 15 7/1/2014
1965 PT/INR — ( Coatron A4 ) 15 7/1/2014
1966 PT/INR — ( Coatron A4 ) 15 7/1/2014
1967 PT/INR — ( Coatron A4 ) 15 7/1/2014
1968 PT/INR — ( Coatron A4 ) 15 7/1/2014
1969 PT/INR — ( Coatron A4 ) 15 7/1/2014
1970 PT/INR — ( Coatron A4 ) 15 7/1/2014
1971 PT/INR — ( Coatron A4 ) 15 7/1/2014
1972 PT/INR — ( Coatron A4 ) 15 7/1/2014
1973 PT/INR — ( Coatron A4 ) 15 7/1/2014
1974 PT/INR — ( Coatron A4 ) 15 7/1/2014
1975 PT/INR — ( Coatron A4 ) 15 7/1/2014
1976 PT/INR — ( Coatron A4 ) 15 7/1/2014
1977 PT/INR — ( Coatron A4 ) 15 7/1/2014
1978 PT/INR — ( Coatron A4 ) 15 7/1/2014
1979 PT/INR — ( Coatron A4 ) 15 7/1/2014
1980 RPR — ( Diagnosticarea Sifilisului ) 6 7/1/2014
1981 RPR — ( Diagnosticarea Sifilisului ) 6 7/1/2014
1982 RPR — ( Diagnosticarea Sifilisului ) 6 7/1/2014
1983 RPR — ( Diagnosticarea Sifilisului ) 6 7/1/2014
1984 RPR — ( Diagnosticarea Sifilisului ) 6 7/1/2014
1985 RPR — ( Diagnosticarea Sifilisului ) 6 7/1/2014
1986 TPHA — ( Diagnosticarea Sifilisului ) 12 7/1/2014
1987 TPHA — ( Diagnosticarea Sifilisului ) 12 7/1/2014
1988 TPHA — ( Diagnosticarea Sifilisului ) 12 7/1/2014
1989 TPHA — ( Diagnosticarea Sifilisului ) 12 7/1/2014
1990 TPHA — ( Diagnosticarea Sifilisului ) 12 7/1/2014
1991 TPHA — ( Diagnosticarea Sifilisului ) 12 7/1/2014
1992 Numaratoare lichid de ascita — ( Hemoleucograma Manual ) 8 7/1/2014
1993 Numaratoare lichid de ascita — ( Hemoleucograma Manual ) 8 7/1/2014
1994 Numaratoare lichid de ascita — ( Hemoleucograma Manual ) 8 7/1/2014
1995 Numaratoare lichid de ascita — ( Hemoleucograma Manual ) 8 7/1/2014
1996 Numaratoare lichid de ascita — ( Hemoleucograma Manual ) 8 7/1/2014
1997 Numaratoare lichid de ascita — ( Hemoleucograma Manual ) 8 7/1/2014
1998 Numaratoare manuala leucocite — ( Hemoleucograma Manual ) 8 7/1/2014
1999 Numaratoare manuala leucocite — ( Hemoleucograma Manual ) 8 7/1/2014
2000 Numaratoare manuala leucocite — ( Hemoleucograma Manual ) 8 7/1/2014
2001 Numaratoare manuala leucocite — ( Hemoleucograma Manual ) 8 7/1/2014
2002 Numaratoare manuala leucocite — ( Hemoleucograma Manual ) 8 7/1/2014
2003 Numaratoare manuala leucocite — ( Hemoleucograma Manual ) 8 7/1/2014
2004 Numaratoare manuala reticulocite — ( Hemoleucograma Manual ) 11 7/1/2014
2005 Numaratoare manuala reticulocite — ( Hemoleucograma Manual ) 11 7/1/2014
2006 Numaratoare manuala reticulocite — ( Hemoleucograma Manual ) 11 7/1/2014
2007 Numaratoare manuala reticulocite — ( Hemoleucograma Manual ) 11 7/1/2014
2008 Numaratoare manuala reticulocite — ( Hemoleucograma Manual ) 11 7/1/2014
2009 Numaratoare manuala reticulocite — ( Hemoleucograma Manual ) 11 7/1/2014
2010 Numaratoare manuala trombocite — ( Hemoleucograma Manual ) 8 7/1/2014
2011 Numaratoare manuala trombocite — ( Hemoleucograma Manual ) 8 7/1/2014
2012 Numaratoare manuala trombocite — ( Hemoleucograma Manual ) 8 7/1/2014
2013 Numaratoare manuala trombocite — ( Hemoleucograma Manual ) 8 7/1/2014
2014 Numaratoare manuala trombocite — ( Hemoleucograma Manual ) 8 7/1/2014
2015 Numaratoare manuala trombocite — ( Hemoleucograma Manual ) 8 7/1/2014
2016 VSH — ( Hemoleucograma Manual ) 3 7/1/2014
2017 VSH — ( Hemoleucograma Manual ) 3 7/1/2014
2018 VSH — ( Hemoleucograma Manual ) 3 7/1/2014
2019 VSH — ( Hemoleucograma Manual ) 3 7/1/2014
2020 VSH — ( Hemoleucograma Manual ) 3 7/1/2014
2021 VSH — ( Hemoleucograma Manual ) 3 7/1/2014
2022 Acid Uric — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2023 Acid Uric — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2024 Acid Uric — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2025 Acid Uric — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2026 Acid Uric — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2027 Acid Uric — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2028 ALB BC — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2029 ALB BC — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2030 ALB BC — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2031 ALB BC — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2032 ALB BC — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2033 ALB BC — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2034 Albumina — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2035 Albumina — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2036 Albumina — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2037 Albumina — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2038 Albumina — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2039 Albumina — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2040 ALT — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2041 ALT — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2042 ALT — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2043 ALT — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2044 ALT — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2045 ALT — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2046 Amilaza — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2047 Amilaza — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2048 Amilaza — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2049 Amilaza — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2050 Amilaza — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2051 Amilaza — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2052 AST — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2053 AST — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2054 AST — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2055 AST — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2056 AST — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2057 AST — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2058 Bilirubina Directa — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2059 Bilirubina Directa — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2060 Bilirubina Directa — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2061 Bilirubina Directa — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2062 Bilirubina Directa — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2063 Bilirubina Directa — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2064 Bilirubina Totala — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2065 Bilirubina Totala — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2066 Bilirubina Totala — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2067 Bilirubina Totala — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2068 Bilirubina Totala — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2069 Bilirubina Totala — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2070 CA++ — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2071 CA++ — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2072 CA++ — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2073 CA++ — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2074 CA++ — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2075 CA++ — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2076 Calciu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2077 Calciu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2078 Calciu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2079 Calciu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2080 Calciu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2081 Calciu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2082 CK — ( Konelab 60i Prime ) 9 7/1/2014
2083 CK — ( Konelab 60i Prime ) 9 7/1/2014
2084 CK — ( Konelab 60i Prime ) 9 7/1/2014
2085 CK — ( Konelab 60i Prime ) 9 7/1/2014
2086 CK — ( Konelab 60i Prime ) 9 7/1/2014
2087 CK — ( Konelab 60i Prime ) 9 7/1/2014
2088 CK-MB — ( Konelab 60i Prime ) 9 7/1/2014
2089 CK-MB — ( Konelab 60i Prime ) 9 7/1/2014
2090 CK-MB — ( Konelab 60i Prime ) 9 7/1/2014
2091 CK-MB — ( Konelab 60i Prime ) 9 7/1/2014
2092 CK-MB — ( Konelab 60i Prime ) 9 7/1/2014
2093 CK-MB — ( Konelab 60i Prime ) 9 7/1/2014
2094 Clor — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2095 Clor — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2096 Clor — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2097 Clor — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2098 Clor — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2099 Clor — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2100 Colesterol Total — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2101 Colesterol Total — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2102 Colesterol Total — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2103 Colesterol Total — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2104 Colesterol Total — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2105 Colesterol Total — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2106 Creatinina — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2107 Creatinina — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2108 Creatinina — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2109 Creatinina — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2110 Creatinina — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2111 Creatinina — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2112 CRP — ( Konelab 60i Prime ) 10 7/1/2014
2113 CRP — ( Konelab 60i Prime ) 10 7/1/2014
2114 CRP — ( Konelab 60i Prime ) 10 7/1/2014
2115 CRP — ( Konelab 60i Prime ) 10 7/1/2014
2116 CRP — ( Konelab 60i Prime ) 10 7/1/2014
2117 CRP — ( Konelab 60i Prime ) 10 7/1/2014
2118 FIER — ( Konelab 60i Prime ) 7 7/1/2014
2119 FIER — ( Konelab 60i Prime ) 7 7/1/2014
2120 FIER — ( Konelab 60i Prime ) 7 7/1/2014
2121 FIER — ( Konelab 60i Prime ) 7 7/1/2014
2122 FIER — ( Konelab 60i Prime ) 7 7/1/2014
2123 FIER — ( Konelab 60i Prime ) 7 7/1/2014
2124 Fosfataza Alcalina — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2125 Fosfataza Alcalina — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2126 Fosfataza Alcalina — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2127 Fosfataza Alcalina — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2128 Fosfataza Alcalina — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2129 Fosfataza Alcalina — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2130 Fosfor — ( Konelab 60i Prime ) 3 7/1/2014
2131 Fosfor — ( Konelab 60i Prime ) 3 7/1/2014
2132 Fosfor — ( Konelab 60i Prime ) 3 7/1/2014
2133 Fosfor — ( Konelab 60i Prime ) 3 7/1/2014
2134 Fosfor — ( Konelab 60i Prime ) 3 7/1/2014
2135 Fosfor — ( Konelab 60i Prime ) 3 7/1/2014
2136 GamaGT — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2137 GamaGT — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2138 GamaGT — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2139 GamaGT — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2140 GamaGT — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2141 GamaGT — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2142 Glucoza — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2143 Glucoza — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2144 Glucoza — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2145 Glucoza — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2146 Glucoza — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2147 Glucoza — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2148 HDL – Colesterol — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2149 HDL – Colesterol — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2150 HDL – Colesterol — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2151 HDL – Colesterol — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2152 HDL – Colesterol — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2153 HDL – Colesterol — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2154 LDH — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2155 LDH — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2156 LDH — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2157 LDH — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2158 LDH — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2159 LDH — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2160 LDL – Colesterol — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2161 LDL – Colesterol — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2162 LDL – Colesterol — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2163 LDL – Colesterol — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2164 LDL – Colesterol — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2165 LDL – Colesterol — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2166 Lipaza — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2167 Lipaza — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2168 Lipaza — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2169 Lipaza — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2170 Lipaza — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2171 Lipaza — ( Konelab 60i Prime ) 8 7/1/2014
2172 Magneziu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2173 Magneziu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2174 Magneziu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2175 Magneziu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2176 Magneziu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2177 Magneziu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2178 Potasiu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2179 Potasiu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2180 Potasiu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2181 Potasiu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2182 Potasiu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2183 Potasiu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2184 Potasiu Urina — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2185 Potasiu Urina — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2186 Potasiu Urina — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2187 Potasiu Urina — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2188 Potasiu Urina — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2189 Potasiu Urina — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2190 Proteina LCR — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2191 Proteina LCR — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2192 Proteina LCR — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2193 Proteina LCR — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2194 Proteina LCR — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2195 Proteina LCR — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2196 Proteina Totala — ( Konelab 60i Prime ) 7 7/1/2014
2197 Proteina Totala — ( Konelab 60i Prime ) 7 7/1/2014
2198 Proteina Totala — ( Konelab 60i Prime ) 7 7/1/2014
2199 Proteina Totala — ( Konelab 60i Prime ) 7 7/1/2014
2200 Proteina Totala — ( Konelab 60i Prime ) 7 7/1/2014
2201 Proteina Totala — ( Konelab 60i Prime ) 7 7/1/2014
2202 Sodiu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2203 Sodiu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2204 Sodiu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2205 Sodiu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2206 Sodiu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2207 Sodiu — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2208 Sodiu urina — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2209 Sodiu urina — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2210 Sodiu urina — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2211 Sodiu urina — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2212 Sodiu urina — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2213 Sodiu urina — ( Konelab 60i Prime ) 5 7/1/2014
2214 Trigliceride — ( Konelab 60i Prime ) 7 7/1/2014
2215 Trigliceride — ( Konelab 60i Prime ) 7 7/1/2014
2216 Trigliceride — ( Konelab 60i Prime ) 7 7/1/2014
2217 Trigliceride — ( Konelab 60i Prime ) 7 7/1/2014
2218 Trigliceride — ( Konelab 60i Prime ) 7 7/1/2014
2219 Trigliceride — ( Konelab 60i Prime ) 7 7/1/2014
2220 Uree — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2221 Uree — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2222 Uree — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2223 Uree — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2224 Uree — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2225 Uree — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2226 Uree urinara — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2227 Uree urinara — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2228 Uree urinara — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2229 Uree urinara — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2230 Uree urinara — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2231 Uree urinara — ( Konelab 60i Prime ) 6 7/1/2014
2232 Amplitudine termica AR — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2233 Amplitudine termica AR — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2234 Amplitudine termica AR — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2235 Amplitudine termica AR — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2236 Amplitudine termica AR — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2237 Amplitudine termica AR — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2238 Celule lupice — ( Manual Imuno-Serologie ) 15 7/1/2014
2239 Celule lupice — ( Manual Imuno-Serologie ) 15 7/1/2014
2240 Celule lupice — ( Manual Imuno-Serologie ) 15 7/1/2014
2241 Celule lupice — ( Manual Imuno-Serologie ) 15 7/1/2014
2242 Celule lupice — ( Manual Imuno-Serologie ) 15 7/1/2014
2243 Celule lupice — ( Manual Imuno-Serologie ) 15 7/1/2014
2244 Crioglobuline — ( Manual Imuno-Serologie ) 13 7/1/2014
2245 Crioglobuline — ( Manual Imuno-Serologie ) 13 7/1/2014
2246 Crioglobuline — ( Manual Imuno-Serologie ) 13 7/1/2014
2247 Crioglobuline — ( Manual Imuno-Serologie ) 13 7/1/2014
2248 Crioglobuline — ( Manual Imuno-Serologie ) 13 7/1/2014
2249 Crioglobuline — ( Manual Imuno-Serologie ) 13 7/1/2014
2250 Hemolizine Bifazice — ( Manual Imuno-Serologie ) 10 7/1/2014
2251 Hemolizine Bifazice — ( Manual Imuno-Serologie ) 10 7/1/2014
2252 Hemolizine Bifazice — ( Manual Imuno-Serologie ) 10 7/1/2014
2253 Hemolizine Bifazice — ( Manual Imuno-Serologie ) 10 7/1/2014
2254 Hemolizine Bifazice — ( Manual Imuno-Serologie ) 10 7/1/2014
2255 Hemolizine Bifazice — ( Manual Imuno-Serologie ) 10 7/1/2014
2256 Mononucleoza infectioasa – test rapid — ( Manual Imuno-Serologie ) 19 7/1/2014
2257 Mononucleoza infectioasa – test rapid — ( Manual Imuno-Serologie ) 19 7/1/2014
2258 Mononucleoza infectioasa – test rapid — ( Manual Imuno-Serologie ) 19 7/1/2014
2259 Mononucleoza infectioasa – test rapid — ( Manual Imuno-Serologie ) 19 7/1/2014
2260 Mononucleoza infectioasa – test rapid — ( Manual Imuno-Serologie ) 19 7/1/2014
2261 Mononucleoza infectioasa – test rapid — ( Manual Imuno-Serologie ) 19 7/1/2014
2262 T. coombs direct monospecific:Anti-C3 — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2263 T. coombs direct monospecific:Anti-C3 — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2264 T. coombs direct monospecific:Anti-C3 — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2265 T. coombs direct monospecific:Anti-C3 — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2266 T. coombs direct monospecific:Anti-C3 — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2267 T. coombs direct monospecific:Anti-C3 — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2268 T. coombs direct monospecific:Anti-Ig A — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2269 T. coombs direct monospecific:Anti-Ig A — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2270 T. coombs direct monospecific:Anti-Ig A — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2271 T. coombs direct monospecific:Anti-Ig A — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2272 T. coombs direct monospecific:Anti-Ig A — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2273 T. coombs direct monospecific:Anti-Ig A — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2274 T. coombs direct monospecific:Anti-IgG — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2275 T. coombs direct monospecific:Anti-IgG — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2276 T. coombs direct monospecific:Anti-IgG — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2277 T. coombs direct monospecific:Anti-IgG — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2278 T. coombs direct monospecific:Anti-IgG — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2279 T. coombs direct monospecific:Anti-IgG — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2280 T. coombs direct monospecific:Anti-M — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2281 T. coombs direct monospecific:Anti-M — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2282 T. coombs direct monospecific:Anti-M — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2283 T. coombs direct monospecific:Anti-M — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2284 T. coombs direct monospecific:Anti-M — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2285 T. coombs direct monospecific:Anti-M — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2286 T. cu eritrocite papainate — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2287 T. cu eritrocite papainate — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2288 T. cu eritrocite papainate — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2289 T. cu eritrocite papainate — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2290 T. cu eritrocite papainate — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2291 T. cu eritrocite papainate — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2292 T.Coombs direct polispecific — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2293 T.Coombs direct polispecific — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2294 T.Coombs direct polispecific — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2295 T.Coombs direct polispecific — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2296 T.Coombs direct polispecific — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2297 T.Coombs direct polispecific — ( Manual Imuno-Serologie ) 24 7/1/2014
2298 Test autohemoliza — ( Manual Imuno-Serologie ) 40 7/1/2014
2299 Test autohemoliza — ( Manual Imuno-Serologie ) 40 7/1/2014
2300 Test autohemoliza — ( Manual Imuno-Serologie ) 40 7/1/2014
2301 Test autohemoliza — ( Manual Imuno-Serologie ) 40 7/1/2014
2302 Test autohemoliza — ( Manual Imuno-Serologie ) 40 7/1/2014
2303 Test autohemoliza — ( Manual Imuno-Serologie ) 40 7/1/2014
2304 Test Ham — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2305 Test Ham — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2306 Test Ham — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2307 Test Ham — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2308 Test Ham — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2309 Test Ham — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2310 Test HAM cu seruri normale izogrup — ( Manual Imuno-Serologie ) 22 7/1/2014
2311 Test HAM cu seruri normale izogrup — ( Manual Imuno-Serologie ) 22 7/1/2014
2312 Test HAM cu seruri normale izogrup — ( Manual Imuno-Serologie ) 22 7/1/2014
2313 Test HAM cu seruri normale izogrup — ( Manual Imuno-Serologie ) 22 7/1/2014
2314 Test HAM cu seruri normale izogrup — ( Manual Imuno-Serologie ) 22 7/1/2014
2315 Test HAM cu seruri normale izogrup — ( Manual Imuno-Serologie ) 22 7/1/2014
2316 Test Sucroza — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2317 Test Sucroza — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2318 Test Sucroza — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2319 Test Sucroza — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2320 Test Sucroza — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2321 Test Sucroza — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2322 Titru aglutinine la rece — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2323 Titru aglutinine la rece — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2324 Titru aglutinine la rece — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2325 Titru aglutinine la rece — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2326 Titru aglutinine la rece — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2327 Titru aglutinine la rece — ( Manual Imuno-Serologie ) 11 7/1/2014
2328 Examen biochimic urina — ( Mission U500 ) 15 7/1/2014
2329 Examen biochimic urina — ( Mission U500 ) 15 7/1/2014
2330 Examen biochimic urina — ( Mission U500 ) 15 7/1/2014
2331 Examen biochimic urina — ( Mission U500 ) 15 7/1/2014
2332 Examen biochimic urina — ( Mission U500 ) 15 7/1/2014
2333 Examen biochimic urina — ( Mission U500 ) 15 7/1/2014
2334 APTT — ( STA Compact ) 12 7/1/2011
2335 APTT — ( STA Compact ) 12 7/1/2011
2336 APTT — ( STA Compact ) 12 7/1/2011
2337 APTT — ( STA Compact ) 12 7/1/2011
2338 APTT — ( STA Compact ) 12 7/1/2011
2339 APTT — ( STA Compact ) 12 7/1/2011
2340 Fibrinogen — ( STA Compact ) 13 7/1/2011
2341 Fibrinogen — ( STA Compact ) 13 7/1/2011
2342 Fibrinogen — ( STA Compact ) 13 7/1/2011
2343 Fibrinogen — ( STA Compact ) 13 7/1/2011
2344 Fibrinogen — ( STA Compact ) 13 7/1/2011
2345 Fibrinogen — ( STA Compact ) 13 7/1/2011
2346 Fibrinogen — ( STA Compact ) 13 7/1/2011
2347 Fibrinogen — ( STA Compact ) 13 7/1/2011
2348 Fibrinogen — ( STA Compact ) 13 7/1/2011
2349 Fibrinogen — ( STA Compact ) 13 7/1/2011
2350 Fibrinogen — ( STA Compact ) 13 7/1/2011
2351 Fibrinogen — ( STA Compact ) 13 7/1/2011
2352 PT/INR — ( STA Compact ) 15 7/1/2014
2353 PT/INR — ( STA Compact ) 15 7/1/2014
2354 PT/INR — ( STA Compact ) 15 7/1/2014
2355 PT/INR — ( STA Compact ) 15 7/1/2014
2356 PT/INR — ( STA Compact ) 15 7/1/2014
2357 PT/INR — ( STA Compact ) 15 7/1/2014
2358 PT/INR — ( STA Compact ) 15 7/1/2014
2359 PT/INR — ( STA Compact ) 15 7/1/2014
2360 PT/INR — ( STA Compact ) 15 7/1/2014
2361 PT/INR — ( STA Compact ) 15 7/1/2014
2362 PT/INR — ( STA Compact ) 15 7/1/2014
2363 PT/INR — ( STA Compact ) 15 7/1/2014
2364 PT/INR — ( STA Compact ) 15 7/1/2014
2365 PT/INR — ( STA Compact ) 15 7/1/2014
2366 PT/INR — ( STA Compact ) 15 7/1/2014
2367 PT/INR — ( STA Compact ) 15 7/1/2014
2368 PT/INR — ( STA Compact ) 15 7/1/2014
2369 PT/INR — ( STA Compact ) 15 7/1/2014
2370 APTT — ( STA Compact Max ) 12 7/1/2014
2371 APTT — ( STA Compact Max ) 12 7/1/2014
2372 APTT — ( STA Compact Max ) 12 7/1/2014
2373 APTT — ( STA Compact Max ) 12 7/1/2014
2374 APTT — ( STA Compact Max ) 12 7/1/2014
2375 APTT — ( STA Compact Max ) 12 7/1/2014
2376 Fibrinogen — ( STA Compact Max ) 13 7/1/2014
2377 Fibrinogen — ( STA Compact Max ) 13 7/1/2014
2378 Fibrinogen — ( STA Compact Max ) 13 7/1/2014
2379 Fibrinogen — ( STA Compact Max ) 13 7/1/2014
2380 Fibrinogen — ( STA Compact Max ) 13 7/1/2014
2381 Fibrinogen — ( STA Compact Max ) 13 7/1/2014
2382 PT/INR — ( STA Compact Max ) 15 7/1/2014
2383 PT/INR — ( STA Compact Max ) 15 7/1/2014
2384 PT/INR — ( STA Compact Max ) 15 7/1/2014
2385 PT/INR — ( STA Compact Max ) 15 7/1/2014
2386 PT/INR — ( STA Compact Max ) 15 7/1/2014
2387 PT/INR — ( STA Compact Max ) 15 7/1/2014
2388 PT/INR — ( STA Compact Max ) 15 7/1/2014
2389 PT/INR — ( STA Compact Max ) 15 7/1/2014
2390 PT/INR — ( STA Compact Max ) 15 7/1/2014
2391 PT/INR — ( STA Compact Max ) 15 7/1/2014
2392 PT/INR — ( STA Compact Max ) 15 7/1/2014
2393 PT/INR — ( STA Compact Max ) 15 7/1/2014
2394 PT/INR — ( STA Compact Max ) 15 7/1/2014
2395 PT/INR — ( STA Compact Max ) 15 7/1/2014
2396 PT/INR — ( STA Compact Max ) 15 7/1/2014
2397 PT/INR — ( STA Compact Max ) 15 7/1/2014
2398 PT/INR — ( STA Compact Max ) 15 7/1/2014
2399 PT/INR — ( STA Compact Max ) 15 7/1/2014
2400 APTT — ( Sysmex CA 1500 ) 12 7/1/2011
2401 APTT — ( Sysmex CA 1500 ) 12 7/1/2011
2402 APTT — ( Sysmex CA 1500 ) 12 7/1/2011
2403 APTT — ( Sysmex CA 1500 ) 12 7/1/2011
2404 APTT — ( Sysmex CA 1500 ) 12 7/1/2011
2405 APTT — ( Sysmex CA 1500 ) 12 7/1/2011
2406 Fibrinogen — ( Sysmex CA 1500 ) 13 7/1/2011
2407 Fibrinogen — ( Sysmex CA 1500 ) 13 7/1/2011
2408 Fibrinogen — ( Sysmex CA 1500 ) 13 7/1/2011
2409 Fibrinogen — ( Sysmex CA 1500 ) 13 7/1/2011
2410 Fibrinogen — ( Sysmex CA 1500 ) 13 7/1/2011
2411 Fibrinogen — ( Sysmex CA 1500 ) 13 7/1/2011
2412 PT/INR — ( Sysmex CA 1500 ) 15 7/1/2014
2413 PT/INR — ( Sysmex CA 1500 ) 15 7/1/2014
2414 PT/INR — ( Sysmex CA 1500 ) 15 7/1/2014
2415 PT/INR — ( Sysmex CA 1500 ) 15 7/1/2014
2416 PT/INR — ( Sysmex CA 1500 ) 15 7/1/2014
2417 PT/INR — ( Sysmex CA 1500 ) 15 7/1/2014
2418 Examen biochimic urina — ( Sysmex UX-2000 ) 15 7/1/2014
2419 Examen biochimic urina — ( Sysmex UX-2000 ) 15 7/1/2014
2420 Examen biochimic urina — ( Sysmex UX-2000 ) 15 7/1/2014
2421 Examen biochimic urina — ( Sysmex UX-2000 ) 15 7/1/2014
2422 Examen biochimic urina — ( Sysmex UX-2000 ) 15 7/1/2014
2423 Examen biochimic urina — ( Sysmex UX-2000 ) 15 7/1/2014
2424 Sediment urina — ( Sysmex UX-2000 ) 15 7/1/2014
2425 Sediment urina — ( Sysmex UX-2000 ) 15 7/1/2014
2426 Sediment urina — ( Sysmex UX-2000 ) 15 7/1/2014
2427 Sediment urina — ( Sysmex UX-2000 ) 15 7/1/2014
2428 Sediment urina — ( Sysmex UX-2000 ) 15 7/1/2014
2429 Sediment urina — ( Sysmex UX-2000 ) 15 7/1/2014
2430 Hemoleucograma — ( Sysmex XS 1000 ) 14 7/1/2014
2431 Hemoleucograma — ( Sysmex XS 1000 ) 14 7/1/2014
2432 Hemoleucograma — ( Sysmex XS 1000 ) 14 7/1/2014
2433 Hemoleucograma — ( Sysmex XS 1000 ) 14 7/1/2014
2434 Hemoleucograma — ( Sysmex XS 1000 ) 14 7/1/2014
2435 Hemoleucograma — ( Sysmex XS 1000 ) 14 7/1/2014
2436 Hemoleucograma — ( Sysmex XT 4000i ) 14 7/1/2014
2437 Hemoleucograma — ( Sysmex XT 4000i ) 14 7/1/2014
2438 Hemoleucograma — ( Sysmex XT 4000i ) 14 7/1/2014
2439 Hemoleucograma — ( Sysmex XT 4000i ) 14 7/1/2014
2440 Hemoleucograma — ( Sysmex XT 4000i ) 14 7/1/2014
2441 Hemoleucograma — ( Sysmex XT 4000i ) 14 7/1/2014
2442 Lichide (pleural, ascita, peritoneal, cefalorahidian) — ( Sysmex XT 4000i ) 8 7/1/2014
2443 Lichide (pleural, ascita, peritoneal, cefalorahidian) — ( Sysmex XT 4000i ) 8 7/1/2014
2444 Lichide (pleural, ascita, peritoneal, cefalorahidian) — ( Sysmex XT 4000i ) 8 7/1/2014
2445 Lichide (pleural, ascita, peritoneal, cefalorahidian) — ( Sysmex XT 4000i ) 8 7/1/2014
2446 Lichide (pleural, ascita, peritoneal, cefalorahidian) — ( Sysmex XT 4000i ) 8 7/1/2014
2447 Lichide (pleural, ascita, peritoneal, cefalorahidian) — ( Sysmex XT 4000i ) 8 7/1/2014
2448 Hemoleucograma — ( Sysmex XT-2000i ) 14 7/1/2014
2449 Hemoleucograma — ( Sysmex XT-2000i ) 14 7/1/2014
2450 Hemoleucograma — ( Sysmex XT-2000i ) 14 7/1/2014
2451 Hemoleucograma — ( Sysmex XT-2000i ) 14 7/1/2014
2452 Hemoleucograma — ( Sysmex XT-2000i ) 14 7/1/2014
2453 Hemoleucograma — ( Sysmex XT-2000i ) 14 7/1/2014
2454 Hemoleucograma — ( Sysmex XT-2000i Pediatrie ) 14 7/1/2014
2455 Hemoleucograma — ( Sysmex XT-2000i Pediatrie ) 14 7/1/2014
2456 Hemoleucograma — ( Sysmex XT-2000i Pediatrie ) 14 7/1/2014
2457 Hemoleucograma — ( Sysmex XT-2000i Pediatrie ) 14 7/1/2014
2458 Hemoleucograma — ( Sysmex XT-2000i Pediatrie ) 14 7/1/2014
2459 Hemoleucograma — ( Sysmex XT-2000i Pediatrie ) 14 7/1/2014