CENTRUL PENTRU TRANSPLANT MEDULARCentrul de Hematologie si Transplant Medular ( CHTM)  din Bucuresti este cea mai veche si cea mai  mare unitate medicala cu acest profil din Romania. Este alcatuit din trei departamente  care s-au infiintat pe rand:  Clinica de Hematologie, Departamentul de laboratoare proprii de inalta specializare si Unitatea de transplant medular.
La conducerea sa s-au precedat 6 personalitati: Acad. Prof. Dr. Constantin T. Nicolau – fondatorul in 1951 al Clinicii de Hematologie ( prima din tara) si al retelei de centre de conservare si transfuzii, cel dintai profesor de hematologie din invatamantul medical superior romanesc; Conf. Dr. Emil Popescu – animatorul modernizarii hematologiei romanesti; Conf. Dr. Elena Butoianu – continuatoare a acestei linii si promotoare a cercetarii bolilor mieloproliferative cronice; Acad. Prof. Dr. Stefan Berceanu – creatorul actualei clinici din Spitalul Fundeni ( 1976), cu o structura organizatorica unica in Romania compusa dintr-o baza clinica cu 166 paturi – cea mai mare din tara – cuplata cu 8 laboratoare proprii de inalta specializare; Prof. Dr. Dan Colita, membru al Academiei de Stiinte medicale – membru fondator al compartimentului de transplant medular  (2000); Conf. Dr. Coriu Daniel – actualul conducator al Centrului, actualizeaza sectoare de lucru ale clinicii pe principii admise international, modernizeaza unele laboratoare ale Centrului, promovand liniii noi de lucru cum ar fi proteomica si genetica moleculara.
Centrul de Hematologie si Transplant Medular functioneaza ca baza de invatamant al Facultatii de Medicina din Bucuresti si deruleaza programe largi , atat pentru studenti, cat si pentru medici rezidenti sau seniori care urmeaza diverse programe de specializare si perfectionare in domeniul clinic sau de laborator de specialitate.
Compartimentul clinic are anual 17 500 internari pentru diagnostic si tratament,  si  dispensarizare  ambulatorie pentru  3000  pacienti.
Sunt acceptati bolnavi din toata tara, suferinzi de afectiuni hematologice maligne sau nonmaligne.
Tratamentele aplicate in hemopatiile maligne sunt conforme protocoalelor interne sau internationale aprobate de Casa Nationala de Asigurari de sanatate. Exista conditii hoteliere conform normelor.  Clinica este afiliata unor grupari stiintifice internationale
( de ex.: European Leukemia Net cu Grupuri de  lucru pentru leucemiile acute, leucemia mieloida cronica, sindroamele mielodisplazice) cu care colaboreaza in domeniul  diagnosticului si terapiei. Medici din clinica au format un grup national de lucru pentru diagnosticul si tratamentul sindromului mielodisplazic si colaboreaza cu un organism stiintific similar interational in acest domeniu. In clinica exista o preocupare permanenta pentru analiza cazurilor si selectarea celor cu indicatie de transplant conform protocoalelor stabilite.
Unitatea de transplant medular are un sector cu 11 camere sterile si un modul de spitalizare pentru cazarea pacientilor pretransplant si posttransplant. Executa autotransplanturi si allotransplanturi cu grefe recoltate de la donatori HLA compatibili familiali, cu programe de conditionare mieloablative sau non – mieloablative.

Recoltarea grefelor are loc in departamentul specializat al spitalului unde se executa si prepararea grefoanelor, congelarea lor dirijata si stocarea lor la – 140° C. Unitatea de transplant a inceput activitatea in anul 2001 si indeplineste in prezent 60 – 70 proceduri de auto – si allo – grefe anual. Primeste pacienti pentru transplant din toata tara, adulti si copii si dispensarizeaza toti pacientii transplantati  in centrul Fundeni si pacienti transplantati in alte centre sau in strainatate. Intreaga activitate urmeaza protocoalele elaborate de medicii din centru si avizate de experti din strainatate. Activitatea globala a  centrului este supervizata de experti din centrul omonim din Regensburg in cadrul unui contract de colaborare si asistenta cu Fundatia  Jose Carreras – ramura germana. Sunt transplantati – conform unor criterii de eligibilitate foarte stricte, pacienti cu hemopatii maligne
( ex: leucemii, limfoame, mieloame) sau cu aplazie medulara.
Independenta investigationala si baza proprie pentru demararea unor programe de cercetare sunt asigurate de cele 9 laboratoare din componenta centrului: morfologie si imunochimie, hematopatologie, hemostaza, imunochimie si proteinologie, analiza moleculara prin PCR, citogenetica, genetica moleculara, imunofenotipare, culturi de celule eritroide si granulomonocitare, dozarea eritropoietinei. Activitatea lor asigura diagnosticul si monitorizarea  bolilor, dezvoltarea unor domenii ( de ex. analiza moleculara a talasemiilor, investigarea complexa a gamapatiilor monoclonale si a cazurilor cu amiloidoza, diagnosticul diatezelor hemoragice complexe si al trombofiliilor). De asemeni reprezinta baza logistica pentru invatamantul din laborator.
In concluzie, Centrul de Hematologie si Transplant Medular, Fundeni  este o unitate mare si performanta care asigura tratamente moderne si explorari complexe si fiabile in favoarea pacientilor hematologici