ACTIVITATEA DE CERCETAREActivitatea de cercetare in domeniul TH

 

Sectia ATI III este parte din studii internationale in domeniiul TH

 

 • Studiul TOXIC: Transplantul ortotopic versus transplantul de alogrefa hepatica auxiliara pentru insuficienta hepatica acuta (Transplantation of orthotopic versus auxiliary liver allografts for acute liver failure study).Sponsor: ELITA/ELTR. Site: http://www.eltr.org/ ,  liverstudy@lumc.nl : Investigator Principal pentru Romania: Dana Tomescu
 • Proiectul Twinning ”Consolidarea Agentiei de Transplant din Republica Moldova si asistenta in armonizarea legislative in materie de calitate si siguranta a substantelor de origine animal” (”Strenghtening the transplant agency of the republic of Moldova and support in legal approximation in the area of quality and safety of substances of human origin”). Proiectul este finantat de UE, buget 1.200 000 Euro, Cod: MD10/ENP-PCA/HE/11b: responsabil de anestezie:Dana Tomescu
 • Dializa cu albumina MARS – un registru international (Albumin dialysis with MARS – an international registry). LiverNet Association; Coordonator: Prof Dr Faouzi Saliba, Investigator Principal pentru Romania: Dana Tomescu

 

Alte proiecte de cercetare in care este implicata Sectia ATI III

 

 • Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi interesului pentru cercetarea ştiinţifică teoretică şi aplicată la nivelul studiilor de masterat în domeniul ştiinţelor medicale. POSDRU 86/1.2/S 64124: http://www.aracis.ro/proiecte/hiv-sida/  Ian 2010-2012                       Coordonator: Prof Dr Adrian Streinu Cercel  responsabil pentru Institutul Clinic Fundeni Dana Tomescu
 • Centrul de excelentă în medicina translatională.POS 951/14056, Buget: 43652966 RON (9.920.000EUR) Director: Prof. Irinel Popescu, Responsabil de Sectia ATI: Dana Tomescu
 • Granturi in studii multicentrice oferite de Societatea Europeana de Anestezie (ESA): Popular, ETPOS, EUSOS, Las Vegas, ISOS,OBTAIN
 • Granturi in studii multicentriceoferite de Societatea Europeana de Terapie Intensiva (ESICM): ABSESS, FENICE, LUNG SAFE, IMPRESS
 • Studii multicentrice de faza II si III, studii postmarketing sponsorizate de industria farmaceuticaReprove, Theravance, etc

 

 

 

Imagini din Centrul de excelentă în medicina translatională:

 

 

1
2
3
 

 1. Apartenenta la Societati si Organizatii Profesionale a membrii sectiei ATI III:

 

Conf. Dr Tomescu Dana

 

 • – Membra in conducerea unor structuri internationale : presedinte si membru fondator Balcanic Association for Vascular Access (BAVA), membru ales in conducerea Liver Intensive Care Group of Europe (LICAGE), membru fondator al Society for the Advancement in Transplant Anesthesia (SATA), European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), European Society of Anaesthesiology (ESICM), International Liver Transplant Society (ILTS), International Society of Haemostasis and Thrombosis (ISTH), European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), European Society for Computing and Technology in Anaesthesia and Intensive Care (ESCTAIC) si nationale –membru ales in senatul Societatii Romane de Anestezie si Terapei Intensiva(SRATI), Societatea Romana de Nutritie Enterala si parenterala (ROSPEN).
 • – Presedinte al comitetului de organizare a Conferintei Liver Intensive Care Group of Europe 2016, Bucuresti
 • – Membru ales in Adunarea Generala a Colegiului Medicilor din Romania 2015
 • – Presedinta Asociatiei de Ajutor Umanitar Asclepios (1989-1992).
 • – Membru board executiv LICAGE- Liver Intensive Care Group of Europe (membru ales)
 • – Membru in board-ul director interimar al SATA – Society for the Advancement of Transplant Anesthesia Membru Women in Transplantation

 

Dr Mihai Popescu

 

 • – Membru fondator al Balkanic Association for Vascular Access (BAVA)
 • – Membru în Societăți profesionale naționale și internaționale: Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă, Secretar al grupului de lucru al Ministerului Sănătății pentru subcomponenta de Anestezie – Terapie Intensivă din cadrul componentei I a Proiectului privind reforma sectorului sanitar –împrumut nr 8362RO încheiat între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Presedinte Prof Dr Serban-Ion Bubenek-Turconi),  European Society of Intensive Care Medicine, European Society of Anaesthesiology ,, Liver Intensive Care Group of Europe, International Anaesthesia Research Society, Colegiul Medicilor din România – Filiala București

 

Dr Ecaterina Scarlatescu

 

 • – Membru în Societăți profesionale naționale și internaționale: Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă, European Society of Anaesthesiology, International Society of Haemostasis and Thrombosis, Societatea Romana de Fiziopatologie, Colegiul Medicilor din România – Filiala București

 

Dr Adelina Ionescu

 

 • – Membru în Societăți profesionale naționale și internaționale: Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă, European Society of Anaesthesiology, Colegiul Medicilor din România – Filiala București

 

Dr Mara Stefan

 

 • – Membru în Societăți profesionale naționale și internaționale: Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă, European Society of Anaesthesiology, Colegiul Medicilor din România – Filiala București

 

Dr Madalina Berbecel

 

 • – Membru în Societăți profesionale naționale și internaționale: Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă, Colegiul Medicilor din România – Filiala București

 

Dr Tudoroiu Marian

 

 • – Membru în Societăți profesionale naționale și internaționale: Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă, Colegiul Medicilor din România – Filiala București

 

 1. Premii obtinute de membrii sectiei ATI III:

 

Dr Dana Tomescu

 

 1. Premii / distincții internaționale
 2.  

 3. Premiul de recunoaștere din partea Asociației Chirurgilor ”N. Anestiadi” din Republica Moldova pentru contribuții deosebite ca expert în domeniul transplantului de ficat. 2015 Chișinău, Republica Moldova.
 4. Premii/ distincții naţionale

 

1, Diplomă de excelență și recunoaștere acordată întregului colectiv al secției ATI III pentru profesionalism și dăruire în îngrijirea pacienților Institutului Clinic Fundeni, acordată în cadrul Zilelor Institutului Clinic Fundeni  octombrie 2015.

 

 1. Premiul ”Prof Dr Serban Marinescu” pentru cea mai bună prezentare orală intitulată ”Efectele grefei hepatice asupra evoluției postoperatorii a pacienților transplantați hepatic” se acordă colectivului de autori: Tomescu D., Popescu M., Jipa L., Fota R., Ungureanu D., Zamfir R., Popescu I., în cadrul celui de-al 41-lea Congres al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, Al 9-lea Congres Româno-Francez de Anestezie și Terapie Intensivă, Al 8-lea Simpozion Româno-Istraelian de Actualități în Anestezie și Terapie Intensivă. 13-17 mai 2015. Sinaia, România.
 2.  

 3. Premiul pentru inovație acordat de Fundația”Dan Setlacec” pentru contribuții speciale în domeniul anesteziei – terapiei intensive la pacientul cu afecțiune hepatică / transplant hepatic pentru lucrarea”Prima combinație raportată dintre dializa hepatică de tip MARS și hemoadsorbția cu fltru de citokine în terapia insuficienței hepatice cronice acutizate. Prezentare de caz” având drept autori: Tănăsescu S., Popescu M., Ionescu A., Gheorghe L., Tomescu D., București 2015
 4.  

 5. Premiul de excelență acordat de Fundația”Dan Setlacec” pentru cea mai valoroasă lucrare în domeniul anesteziei – terapiei intensive la pacientul cu afecțiune hepatică / transplant hepatic pentru lucrarea”Există o coagulopatie cirotică? O întrebare pentru tromboelastometria rotațională (ROTEM)” având drept autori: Popescu M., Bădărău I.A., Tomescu D. București, 2015.
 6.  

 7. Diplomă de excelență a Institutului Clinic Fundeni si medalia 600 operatii si 15 ani de transplant hepatic in Romania pentru contribuția deosebită și implicarea în dezvoltare activității de transplant hepatic în România în cadrul în cadrul celei de-a XI-a ediție a Zilei Naționale a Transplantului, București, 17 aprilie 2015.
 8.  

 9. Diplomă de onoare a U.M.F. “Carol Davila” Bucuresti pentru contribuția deosebită la lucrările științifice ale Congresului Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila București, desfășurat în perioada 28-30 mai 2015, București, România.
 10.  

 11. Diplomă de excelență a Fundatiei “Acad Marin Voiculescu” pentru performanțe deosebite în domeniul terapiei intensive, a transplantologiei hepatice și a procesului de educație a studențiilor și rezidenților. București, 2014.
 12.  

 13. Premiul ”Prof Dr Serban Marinescu” pentru cea mai bună prezentare orală intitulată ”Utilizarea filtrelor de hemoadsorbție (CytoSorb) în combinație cu hemofiltrarea continuă venovenoasă în șocul septic. Impactul asupra concentrației serice a citokinelor și parametrilor hemodinamici” se acordă coletivului de autori: Popescu M., Tănăsescu S., Dima S.O., Tomescu D., în cadrul celui de-al 40-lea Congres al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, Al 8-lea Congres Româno-Francez de Anestezie și Terapie Intensivă, Al 7-lea Simpozion Româno-Istraelian de Actualități în Anestezie și Terapie Intensivă. 14-18 mai 2014. Sinaia, România.
 14.  

 15. Diplomă de apreciere acordat de Asociatia pentru A.T.I. “A. Mogosanu” pentru contribuția adusă la Cursul Național de Ghiduri și Protocoale în Anestezie, Terapie Intensivă și Medicină de Urgență desfăsurat la Timișoara, România, în perioada 23-25 octombrie 2014.
 16.  

 17. Premiu acordat de Asociația Transplantaților din România conferit în cadrul Conferinței Naționale ”Transplantul, pacientul în stare posttransplant și viața cotidiană a acestuia”, 08 octombrie 2013, București, România.
 18.  

 19. 11. Premiul 2 pentru comunicare orala in cadrul celui de-al 37-lea Congres al Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva, de-al 37-lea Congres al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, Al 5-lea Congres Româno-Francez de Anestezie și Terapie Intensivă, Al 4-lea Simpozion Româno-Istraelian de Actualități în Anestezie și Terapie Intensivă, 11-15 mai 2011, Sinaia, Romania pentru lucrarea «’Corelatia dintre prelungirea intervalului QT in cardiomiopatia cirotica si severitatea bolii hepatice » – E. Scarlatescu, Manga, L. Popa, D. Tulbure,G. Droc, D. Tomescu;
 20.  

 21. Premiul Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă pentru cea mai buna lucrare comunicata –loc III- „Impactul hemodinamic al capnotoraxului folosit în timpul timectomiilor toracoscopice” Grigorescu B., Tomescu D., Niţulescu R., Prodea A., Tomulescu V., Tulbure D., – lucrare prezentata la al 32-lea congres al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, Eforie Nord 2006
 22.  

 23. Premiul Organon „Organon pentru performanţă”, Timişoara 2005 pentru lucrarea “Impactul folosirii tehnicii de anestezie inhalatorie low flow versus medium flow asupra necesarului de rocuronium” Grigorescu B., Tomescu D., Tulbure D., lucrare prezentata la al 27-lea congres al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, Eforie Nord, 2005.
 24.  

 25. Diploma de Merit a Ministerului Sanatatii – pentru performante deosebite în exercitarea actului medical – acordata echipei conduse de Prof. Dr. Dan Tulbure, la data de 20.11 2003.
 26.  

 27. Premiul “Toma Ionescu” pe anul 2000 pentru lucrarea: “Timectomia pe cale toracoscopica – rezultate preliminare” autori: Tomulescu V., Ion V., Ciurea S., Tulbure D., Radan A., Tomescu D., Hrehoret D., Georgescu S., Popescu I. Chirurgia, 2000, 95 (215-220)

 

 

 Dr Mihai Popescu

 

 1. Premiul “Prof Dr Dan Tulbure” pentru activitatea științifică și de cercetare acordat în cadrul Primei Conferințe Naționale de Anestezie și Terapie Intensivă “Prof Dr Dan Tulbure”, feb 2016, București
 2. Diplomă de excelență și recunoaștere acordată întregului colectiv al secției ATI III pentru profesionalism și dăruire în îngrijirea pacienților Institutului Clinic Fundeni, acordată în cadrul Zilelor Institutului Clinic Fundeni octombrie 2015.
 3. Premiul “Prof Dr Serban Marinescu” pentru cea mai bună prezentare orală intitulată “Efectele grefei hepatice asupra evoluției postoperatorii a pacienților transplantați hepatic” se acordă colectivului de autori: Tomescu D., Popescu M., Jipa L., Fota R., Ungureanu D., Zamfir R., Popescu I., în cadrul celui de-al 41-lea Congres al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, Al 9-lea țCongres Româno-Francez de Anestezie și Terapie Intensivă, Al 8-lea Simpozion Româno-Istraelian și de Actualități în Anestezie și Terapie Intensivă. 13-17 mai 2015. Sinaia, România.
 4. Premiul pentru inovație acordat de Fundația “Dan Setlacec” pentru contribuții speciale în domeniul anesteziei – terapiei intensive la pacientul cu afecțiune hepatică / transplant hepatic pentru lucrarea “Prima combinație raportată dintre dializa hepatică de tip MARS și hemoadsorbția cu fltru de citokine în terapia insuficienței hepatice cronice acutizate. Prezentare de caz” având drept autori: Tănăsescu S., Popescu M., Ionescu A., Gheorghe L., Tomescu D., București 2015
 5. Premiul de excelență acordat de Fundația “Dan Setlacec” pentru cea mai valoroasă lucrare îndomeniul anesteziei – terapiei intensive la pacientul cu afecțiune hepatică / transplant hepatic pentru lucrarea “Există o coagulopatie cirotică? O întrebare pentru tromboelastometria rotațională (ROTEM)” având drept autori: Popescu M., Bădărău I.A., Tomescu D. București, 2015.
 6. Premiul “Prof Dr Serban Marinescu” pentru cea mai bună prezentare orală intitulată “Utilizareafiltrelor de hemoadsorbție (CytoSorb) în combinație cu hemofiltrarea continuă venovenoasă în șocul septic. Impactul asupra concentrației serice a citokinelor și parametrilor hemodinamici” se acordă coletivului de autori: Popescu M., Tănăsescu S., Dima S.O., Tomescu D., în cadrul celui de-al 40-leaCongres al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, Al 8-lea Congres Româno-Francez de Anestezie și Terapie Intensivă, Al 7-lea Simpozion Româno-Istraelian de Actualități în Anestezie și Terapie Intensivă. 14-18 mai 2014. Sinaia, România.
 7. Premiul I în cadrul Congresului National pentru Studenti si Tineri Medici pentru lucrarea “Noi metode neinvazive pentru evaluarea profilului hemodinamic la pacientii hipertensivi” se acordă colectivului de autori Sima Romina Marina, Popescu Mihai, București 2011

 

Dr Ecaterina Scarlatescu

 

 1. Premiul 2 pentru comunicare orala in cadrul celui de-al 37-lea Congres al Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva, 11-15 mai 2011, Sinaia, Romania pentru lucrarea  Corelatia dintre prelungirea intervalului QT in cardiomiopatia cirotica si severitatea bolii hepatice Scarlatescu, G. Manga, L. Popa, D. Tulbure,G. Droc,D. Tomescu;

 

 1. Participarea in programul de studii doctorale:

 

Dr Tomescu Dana-  Doctor in Stiinte Medicale, 2006, Titlul lucrarii: DESFLURAN şi ISOFLURAN- Aspecte de farmacologie clinică”

 

Dr Popescu Mihai- Doctor in Stiinte Medicale, 2015

 

Titlul tezei de doctorat: Modificările hemostazei la pacienții cu boală hepatică terminală. Implicații în transplantul

Hepatic .

 

Dr Scarlatescu Ecaterina- student doctorand, Tema lucrarii Evaluarea complexă a tulburarilor de coagulare din stadiile precoce ale sepsisului sever si socului septic și semnificația lor prognostică

 

Dr Tudoroiu Marian- student doctorand, Tema lucrarii: Disfunctia renala precoce post transplant hepatic: factori de risc, rolul noilor biomarkeri in diagnostic, tratament, factori de prognostic

 

 1. Cursuri de formare:

 

Conf. Dr Dana Tomescu

 

 • – Curs Ecocardiografie Transesofagiana, modul 1, 2015, UMF Carol Davila Bucuresti
 • – 7th Antithrombosis Masterclass, 2015
 • – Curs de bronhoscopie, 2013, Centrul de Training Delta Hospital, Bucuresti, Romania
 • – Curs de echocardiografie transtoracica, modul 1, 2013
 • – Curs de bronhoscopie in abordul caii aeriene in anestezie si terapie intensive, 2013, SRATI
 • – Cursul nr 5 al Comitetului pentru Educatie Europeana in Anestezie- Neurologie, Anestezie locoregionala si terapia durerii, CEEA, 2010, Targu Mures (Romania)
 • – Curs ultrasonografie vasculara in anestezie si terapie intensiva, 2010, SRATICTE, Bucuresti, Romania
 • – Terapie Intensiva, Medicina de uregnta, Hemobiologie, 2008, FEEA
 • – Curs Cercetare Clinica ICG-GCP si etapele desfasurarii unui studio clinic, 2007, Encorium Bucuresti
 • – Curs Managementul Spitalicesc, SNSPMS, 2006, Bucuresti, Romania
 • – FEEA courses in Anaesthesia and Critical Care, FEEA, 2005, 2006, Tg Mures, Romania
 • – Simulare in Anestezie, 2004, Budapesta, Ungaria
 • – Curs tehnici de epurare extrarenala, 2004, Vicenza, Italia
 • – Hemofiltrarea perioperatorie in chirurgia cardiac, 2003, SRATICTE, Bucuresti
 • – Tehnici de monitorizare a blocului neuromuscular 2003, SRATI, ORGANON,Bucuresti
 • – Curs boala trombembolica, 2002, SRATI, Societatea Romana de Ortopedie, Bucuresti
 • – Curs de nutritive avansata, 2001, Fresenius Kabi, Poiana Brasov.Romania
 • – Tehnici de support ventilator, 1997, UMF Carol Davila, Bucuresti
 • – Monitorizarea in Teapie Intensiva,1997, UMF Carol Davila, Bucuresti
 • – Nutritia enterala si parenterala, 1997, UMF Carol Davila, Bucuresti
 • – Probleme hematologice in anestezie si terapie intensive, 1997, UMF Carol Davila, Bucuresti
 • – Metode de epurare extrarenala 1997, UMF Carol Davila, Bucuresti
 • – Anestezia la bolnavul cardiac in chirurgia non-cardiaca 1997, UMF Carol Davila, Bucuresti
 • – Anestezia in chirurgia laparoscopica, 1996, UMF Carol Davila, Bucuresti
 • – Monitorizarea in anestezie si terapie intensiva 1996, UMF Carol Davila, Bucuresti
 • – Metode de epurare extrarenala 1996, UMF Carol Davila, Bucuresti
 • – Terapia intensiva a bolnavului comatos 1996, UMF Carol Davila, Bucuresti
 • – Terapia durerii, 1996, UMF Carol Davila, Bucuresti
 • – Tehnici de ventilatie artificiala 1995, UMF Carol Davila, Bucuresti
 • – Nutritia alternative 1995, UMF Carol Davila, Bucuresti
 • – Place de l’ecographie en traumatologie, reanimation et medicine d’urgence,1994, D.A.R Pitie Salpetriere, Paris, Franta
 • – Cours d’ecographie des DIS et residents du D.A.R, Pitie Salpetriere , 1994
 • – Anesthesie reanimation en chirurgie vasculaire,1993, D.A.R, Pitie Salpetriere
 • – Cursul de specializare la disciplina A.T.I.- Spitalul Clinic Fundeni, 01/02/1991–31/12/1992
 • – Cursuri de perfectionare sustinute de specialistii Departamentului de Anestezie a Spitalului Pitie- Salpetriere, 1991-1992
 •  

Dr Ecaterina Scarlatescu

 

 • – Lector in cadrul cursului Managementul sangerarii perioperatorii/ Patient Blood Management organizat de Donau Universitat Krems, January 2016, Hainburg, Austria
 • – Managementul sangerarii perioperatorii/ Patient Blood Management organizat de Donau Universitat Krems, Mai 2015, Krems, Austria
 • – Salzburg Weill Cornell/ MUW Seminar cu tema Managementul hemoragiei masive, Februarie 2014, Salzburg, Austria
 • Masterclass in Scientific Writing, 2014, Bruxelles, organizat de European Society of Anaesthesiology
 • Monitorizare avansata in anestezia generala si terapia intensiva, curs organizat de Covidien si University Medical Centre Ljubljana, Octombrie 2013, Ljubljana, Slovenia
 • – Ecocardiografie nivel I , Noiembrie 2013, Institutul de Cardiologie « Prof. Dr. C. C. Iliescu ;
 • – Detectarea potentialilor donatori. Diagnosticul de moarte cerebrala. 13-16 martie 2012 – Bucuresti

 

Dr Mihai Popescu

 

 • – Salzburg Weill Cornell/ MUW Seminar cu tema Managementul hemoragiei masive, Februarie 2014, Salzburg, Austria
 • – Ecocardiografie transesofagiana, 2015, Institutul de Cardiologie « Prof. Dr. C. C. Iliescu ;
 • – Detectarea potentialilor donatori. Diagnosticul de moarte cerebral. 13-16 martie 2012 – Bucuresti
 • – Masterclass in Statistica, Martie 2016,Rastatt, Germania, organizat de  European Society of Anaesthesiology
 • – Masterclass in Scientific Writing, 2014, Bruxelles, organizat de European Society of Anaesthesiology
 • – Masterclass in Cercetare Clinica, 2013, Bruxelles, organizat de European Society of Anaesthesiology

 

 1. Publicatii

 

 

 1. Bellani G, Laffey JG, Pham T, et al . Epidemiology, Patterns of Care, and Mortality for Patients With Acute Respiratory Distress Syndrome in Intensive Care Units in 50 Countries. JAMA. 2016;315(8):788-800. doi:10.1001/jama.2016.0291.
 2. Meier J, Filipescu D, Kozek-Langenecker S, Llau Pitarch J, Mallett S, Martus P, et al. Intraoperative transfusion practices in Europe. British journal of anaesthesia. 2016;116(2):255-61.
 3. Tomescu DR, Popescu M, Dima SO, Bacalbasa N, Bubenek-Turconi S. Obesity is associated with decreased lung compliance and hypercapnia during robotic assisted surgery. Journal of clinical monitoring and computing. 2016.
 4. Sakr Y, Alhussami I, Nanchal R, Wunderink RG, Pellis T, Wittebole X, et al. Being Overweight Is Associated With Greater Survival in ICU Patients: Results From the Intensive Care Over Nations Audit. Critical care medicine. 2015;43(12):2623-32.
 5. Dana Tomescu MP, Simona Olimpia Dima, Vladislav Braşoveanu, Irinel Popescu. Risk factors for acute kidney injury after liver transplantation. Journal of Translational Medicine and Research. 2015;20.
 6. Bacalbasa N, Balescu I, Tomescu D. Partial Cystectomy with Distal Ureteral Resection and Re-implantation for Locally Invasive Cervical Cancer. Anticancer research. 2015;35(10):5539-42.
 7. Bacalbasa N, Tomescu D, Balescu I. Use of Inflated Foley Catheters to Prevent Early Empty Pelvis Complications Following Pelvic Exenteration. Anticancer research. 2015;35(10):5543-6.
 8. Brasoveanu V, Ionescu MI, Grigorie R, Mihaila M, Bacalbasa N, Tomescu D, Dumitru R, et al. Living Donor Liver Transplantation for Unresectable Liver Adenomatosis Associated with Congenital Absence of Portal Vein: A Case Report and Literature Review. The American journal of case reports. 2015;16:637-44.
 9. Tomescu D., Popescu M., Sima R.M.., Pleș ”Fulminant hepatic failure in pregnancy: can liver support therapy make a difference”. Proceedings of the 20th World Congress on controversies in obstetrics, gynecology and infertility; 2015: 217-221. ISSN: 2283-964X. DOI: 10.12894/COGI/201412/31.
 10. Tomescu D., Popescu M. ”Early extubation after liver transplantation”. J Clin Monit Comput 2014; 28 (5): 451-53. ISSN: 1387-1307. Impact factor: 1,44
 11. Mazilu L., Suceveanu A.I., Tomescu D., Ciufu N., Baz R., Suceveanu A.P., Parepa I..R, Tofolean D.E., Voinea F. ”Optimizing the indication for breast-conservative surgery (BCS) in patients with locally-advanced breast cancer”. Chirurgia 2013; 108(4):478-81. ISSN: 1221-9118. Impact factor: 0.78 – autori cu contribuție egală
 12. Tomescu D., Vişan A., Popescu I., Tulbure D. ”Liver rupture of a subcapsular haematoma after pharmacologic revascularization (Streptokinase) for acute myocardial infarction–case report.” Chirurgia 2008; 103(5):577-82. ISSN: 1221-9118.
 13. Braşoveanu V., Anghel C., Bacalbaşa N., Ionescu M.I., Matei E., Barbu I., Grasu M., Tomescu D., Popescu I. ”Technical aspects of biliary reconstruction correlated with biliary complications in 46 consecutive right lobe liver transplantations from living donors”. Chirurgia 2014; 109(1):15-9. ISSN: 1221-9118. Impact factor 0.77.
 14. Gheorghe C., Pascu O., Iacob R., Vadan R., Iacob S., Goldis A., Tantau M., Dumitru E., Dobru D., Miutescu E., Saftoiu A., Fraticiu A., Tomescu D., Gheorghe L. ”Nutritional risk screening and prevalence of malnutrition on admission to gastroenterology departments: a multicentric study.” Chirurgia 2013; 108(4):535-41. ISSN: 1221-9118. Impact factor: 0.77
 15. Suceveanu A.I., Mazilu L., Tomescu D., Ciufu N., Parepa I.R., Suceveanu AP. ”Screening of hepatopulmonary syndrome (HPS) with CEUS and pulse-oximetry in liver cirrhosis patients eligible for liver transplant.” Chirurgia 2013;108(5): 684-8. ISSN: 1221-9118. Impact factor: 0.78.
 16. Popescu I., Ionescu M., Braşoveanu V., Hrehoreţ D., Matei E., Dorobantu B., Zamfir R., Alexandrescu S., Grigorie M., Tulbure D., Popa L., Ungureanu M., Tomescu D., Droc G., Popescu H., Cristea A., Gheorghe L., Iacob S., Gheorghe C., Boroş M., Lupescu I., Vlad L., Herlea V., Croitoru M., Platon .P, Alloub A. ”Liver transplantation -indications, surgical technique, results -the analysis of a clinical series of 200 cases.” Chirurgia 2010; 105(2): 177-86. ISSN: 1221-9118. Impact factor: 0.55
 17. Zamfir R., Brașoveanu V., David L., Dima S., Botea F., Lungu V., Stoian T., Herlea V., Bacalbașa N., Ianceu S., Blăjuț C., Tomescu D., Popescu I. “Graft steatosis – where to stop?” J. Transl. Med. Res. 2015; 20 (2):67-70. ISSN 2392-7232.
 18. Popescu I., Ionescu M., Brasoveanu V., Hrehoret D., Botea F., Dorobantu B., Alexandrescu S., Grigorie M., Matei E., Zamfir R., Lungu V., Tulbure D., Tomescu D., Droc G., Ungureanu D., Fota R., Manga G., Ciobănașu R., Popescu M., Popa L., Gheorghe L., Iacob S., Pietrăreanu C., Voiculescu M., Mihăilă M., Micu L., Constantinescu S., Gheorghe C., Cotruța B., Lupescu I., Grasu M., Boroș M., Dumitru R., Toma M., Pâslaru L., Vlad L., Constantinescu I., Dima I., Herlea V., Becheanu G., Pecheanu C., Sasalovici D. ”Building a liver transplant program in a resource limited country: a 15-year retrospective analysis of 648 patients operated in the Romanian National Program”. J. Transl. Med. Res 2015; 20 (2):55-66. ISSN 2392-7232.
 19. Popescu M., Bădărău I.A., Tomescu D. ”Assessment of thrombin generation using thrombelastometry in cirrhotic patients with hepatocellular carcinoma undergoing liver transplantation.” J. Transl. Med. Res 2015; 20(1):3-7.
 20. Brașoveanu V., Matei E., Ionescu M.I., Rădulescu B., Iacob S., Bacalbașa N., Grasu M., Dumitru R., Tomescu D., Popescu I., ”Transdiaphragmatic cavoatrial anastomosis during orthotopic liver transplantation in a patient with chronic Budd-Chiari syndrome and thrombosis of inferior veba cava proximal to the right atrium – a case report and review of literature.” J. Transl. Med. Res. 2015; 20 (1): 26-31. ISSN 2392-7232.
 21. Tomescu D., Popescu M., Droc G., Fota R., Ungureanu D., Brasoveanu V. ”Intraoperative blood loss and blood transfusion during liver transplantation. A national single center experience”. J. Rom. Anest. Terap. Int. 2014; 21: 27-34. ISSN 2344-2336. SCOPUS și EMBASE.
 22. Popescu M., Bădărău I.A., Bacalbasa N., Tomescu D. ”To clot or not to clot? A comparison between standard coagulation tests and rotational thromboelastometry in patients with End-Stage Liver Disease.” J. Transl. Med. Res 2014; 19 (3-4): 61-66. ISSN 2392-7232.
 23. Jipa L.N., Tomescu D., Droc G. ”The interrelation between arterial lactate levels and postoperative outcome following liver transplantation.” J. Rom. Anest. Terap. Int 2014; 21(2): 106-112. ISSN: 2344-2336. SCOPUS și EMBASE.
 24. Brașoveanu V., Anghel C., Bacalbașa N., Ionescu M.I., Matei E., Barbu I., Grasu M., Tomescu D., Popescu I. ”Technical aspects of biliary reconstruction correlated with biliary complications in 46 consecutive right lobe liver transplantations from living donors – our experience.” Chirurgia 2014; 109: 15-19. ISSN: 1221-9118. MEDLINE, EBSCO, SCOPUS, SCImago.
 25. Tomescu D., Popescu M. ”Early extubation and fast-track after liver transplantation – does fluid administration matter?” Annals of Fundeni Hospital 2013; 18(1-4): 11-21. ISSN 1224-3450.
 26. David L., Lungu V., Dima S.O., Bacalbașa N., Dinu I., Tomescu D., Popescu I. „End-to-side omphalocaval shunt.” Annals of Fundeni Hospital 2013; 18(1-4): 40-44. ISSN 1224-3450.
 27. Dima S., Gangone E., Romanescu D., Chivu-Economescu M., Bleotu C., Tomescu D., Carniciu S., Guja C., Ionescu-Tirgoviste C., Popescu I. ”Total pancreatectomy with autologus islet cells transplantation”. Proc. Rom. Acad., Series B 01/2013; 15(1):7-13. ISSN: 1454-8267. PubMed
 28. Scărlatescu E., Manga G., Popa L., Tulbure D., Droc G., Tomescu D. ”The correlation between QT interval prolongation in cirrhotic cardiomyopathy and the severity of the liver disease.” J. Rom. Anest. Terap. Int. 2012; 19: 95-98. ISSN: 2344-2336. SCOPUS si EMBRASE.
 29. Anghel D., Campeanu A., Popescu I., Matei E., Dorobantu B., Tomescu D., Popa L., Lupescu I., Tanasescu R. ”Liver transplantation for Wilson disease: review and a case report of an unexpected neurological complication.” Rom. J. Neuro. 2012; 11(3). ISSN 1843-8148. EMBASE, EBSCO, SCIRIUS, getCITED, WAME.