Proces Verbal incheiat 06.11.2017 cu ocazia desfasurarii etapei de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs functie manager