FORMARE DE EXCELENTA IN DOMENIUL URO ONCOLOGIEI- FEDUROInstitutul Clinic Fundeni organizează

cursuri de pregătire profesională pentru medicii din domeniul uro-oncologiei

 

Începând cu data de 08.12.2017, Institutul Clinic Fundeni a demarat proiectul “Formare de excelență în domeniul Uro-Oncologie – FEDURO”. Proiectul prevede organizarea unui program de instruire și dezvoltare profesională pentru medici (rezidenți, medici specialiști și primari) din specialitatea urologie/nefrologie sau specialități conexe (oncologie, radiologie imagistică, medicină generală), care activează în spitalele din toată țara.

 

Cursurile sunt structurate pe componente teoretică și practică, punându-se la dispoziția participanților atât aparatură medicală la standarde internaționale (sistem de training endurologie înaltă, sistem simulator virtual endurologie, live surgery), dar si formatori experimentați, medici specialiști care profesează în cadrul Institutului Clinic Fundeni. Locația în care se vor desfășura modulele de curs este București.

Toti cei 480 de medici din grupul țintă vor fi certificați EMC în urma absolvirii celor 3 module propuse. De asemenea, 140 de medici vor fi selectați pentru participarea la activități de schimb de bune practici. Astfel pentru 100 dintre ei se va asigura și facilita accesul  la congrese de specialitate în domeniul uro-oncologiei în timp ce un număr de 40 de medici specialiști vor participa la cursul național pentru dobândirea competenței in Ultrasonografie Generală.

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.iv/ Obiectiv specific 4.8, cod apel POCU/91/4/8/105910 și are o valoare totală de 8.006.692,80 lei din care, finanțarea nerambursabilă asigurată prin Programul Operațional Capital Uman este în valoare de 7.846.557,01 lei.

 

Mai multe informații se pot găsi pe site-ul proiectului: www.feduro.ro

sau la adresa de mail: contact@feduro.ro

Comunicat presa Fundeni_19.03